Rektoratets blogg - tett på HIOA

Møte med AP

Avatar of Kari Toverud Jensen

Publisert av Kari Toverud Jensen september 10th, 2012 i , . 1 kommentar

I dag har deler av Arbeiderpartiets fraksjon i utdanningskomiteen på Stortinget besøkt HiOA. De som møtte oss var lederen av KUF (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Marianne Aasen og medlemmene Hadia Tajik, Stine Renate Håheim og Truls Wickholm. Det var et viktig møte for å tydeliggjøre hvor vi er i dag og hvilken vei vi vil gå. I min presentasjon la jeg vekt på den unike bredden og sammensetningen av profesjonsutdanninger som HiOA har, nærhet til praksisfeltet, vårt bidrag til relevant kunnskapsutvikling, fremtidig velferd og verdiskapning i samfunnet. Visjonen «ny viten, ny praksis» fremhever vårt samfunnsmandat og tydeliggjør vår tilnærming til å skape verdier i samfunnet.

Spesielt vil jeg trekke frem studentenes innlegg som presenterer og representerer HiOA på en flott måte. Abbi Maria Jalloh er student på arbeidsplassbasert førskoleutdanning og la frem sin erfaring med å koble læringsarenaene, barnehage og HiOA. Hvor en av styrkene i utdanningen ligger i kunnskapsdeling mellom de ulike læringsarenaene. Fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet, Therese Eia Lerøen, la frem SPs kampanje om praksisplasser. Vi må både sikre nok plasser og at plassene bidrar til nødvendig læring og erfaring. Praksisfelt som læringsarena blir sentralt i det nye kvalitetssikringssystemet som er i prosess. I tillegg er det behov for politisk drahjelp. Praksisplasser er ikke bare en del av utdanningen, men en forutsetning for å sikre samfunnet tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Det er derfor hverken en sektorutfordring eller et kommunalt problem, men må sees i sammenheng med den nasjonale utdanningspolitikken.

Samspillet praksis – forskning – utdanning er nettopp det som kjennetegner HiOA. Bredden i vårt fagtilbud gjør oss unike. Sammen gjør dette at HiOA er den utdanningsinstitusjonen som er best rustet til å møte utfordringene i St.meld 13 «Utdanning for Velferd». Vi skal også gripe de mulighetene som ligger der. Ny Viten, Ny praksis forplikter.

 

One Response

  1. Det var et spennende besøk med fruktbare samtaler og gode poeng!:)

Skriv et svar