Billig fysioterapi ved HiOA

Visste du at HiOA har et ekstremt godt tilbud innen fysioterapi? Vi i Studentparlamentet anbefaler dette på det varmeste :)

Behandlingstilbud – Studieretning Mensendieck Fysioterapi

Bachelorstudiet i fysioterapi studieretning Mensendieck poliklinikk tilbyr fysioterapibehandling utført av våre studenter gjennom hele studieåret fram til uke 21. Behandlingsdager er mandag og torsdag, og i perioden fra oktober til desember kan den også være tirsdag og fredag. Behandlingen koster 50 kr per gang. Undersøkelsen varer 1 time og behandlingen 40 minutter.

Mensendieckmetoden er en aktiv behandlingsform som lærer deg hvordan du selv kan ta vare på kroppen din i arbeid, trening og fritid. Vi er opptatte av å gjøre noe med årsaken til plagene, ikke bare behandle symptomene. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt. For å nå dette målet arbeider pasient og terapeut sammen med å forstå fysiske årsakssammenhenger som kan påvirke kroppen. Mensendieckbehandling er både forebyggende og behandlende fysioterapi.

Behandlingen er en læringsprosess for deg hvor terapeuten blant annet benytter seg av aktive øvelser, massasje, avspenning, pusteøvelser og manuelle teknikker.

Hva forventes av deg som bruker?

Forutsetningen for et godt behandlingstilbud for deg, og en god læringsprosess for studenten, er at du møter opp hver behandlingstime. Praksis ved poliklinikken er en vesentlig del av undervisningen og er derfor grunnleggende for studentens utdanning.

Hvordan kan du benytte deg av dette tilbudet?

Kontakt: Christina Ellingsen, tlf: 22 45 24 50 eller e-post: Eva-Christina.Ellingsen@hf.hio.no

Besøksadresse er Pilestredet 44, Elisabeth Lampes Hus 1etg.

 

 

©2013 Studentparlamentet HiOA