blogg.hioa.no blir uni.oslomet.no

I løpet av 2020 blir WordPress-plattformen blogg.hioa.no gjort om til uni.oslomet.no.

Nye vilkår for uni.oslomet.no

Vi begynner med blanke ark, altså ny server og ny frisk WordPress-instalasjon. Sider og blogger på blogg.hioa.no som oppfyller de nye vilkårene vil bli kopiert over til uni.oslomet.no. Administratorer vil bli informert så fort endelig tidslinje for prosjektet er satt.

 

In 2020 the WordPress platform blog.hioa.no will be changed to uni.oslomet.no.

New terms for uni.oslomet.no

We will start out with  new servers and new fresh WordPress installation. Pages and blogs on blogg.hioa.no that meet the new terms will be copied to uni.oslomet.no. Administrators will be informed as soon as the final timeline for the project is set.