Ablumni

Å ta faglighet videre

Ny nettverkskonferanse i november

Vi er klar for ny nasjonal nettverkssamling den 21. 11.19  Innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager ønsker med dette å tilby en arena for erfaringsdeling mellom alle institusjoner i Norge om etablering og utvikling av ordningen med lærerutdanningsbarnehager. Vi vet at det har skjedd mye ved mange av institusjonene siden sist vi var sammen og vi tror det vil bli en svært nyttig samling. Vi ønsker dere velkommen til OsloMet denne dagen og håper så mange som mulig har anledning til å delta! Programmet er under utarbeidelse og vi tar gjerne imot innspill og forslag fra dere alle. Vi ber om at dere deler invitasjonen videre til andre som dere vet er interesserte i å delta. Nærmere program og mer informasjon kommer.

Ablumni-treff 11.april

Vårens ablumni-treff finner sted onsdag 11.april kl 16-18.30 på OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Kveldens tema er “Gjenbruk som kreativ kraft”, og Nina Odegard stiller som foredragsholder.

Nina Odegard er i dag doktorgradsstipendiat ved OsloMet hvor hun ser på hvordan gjenbruksmaterialer bidrar i barns estetiske utforskning. Tidligere har hun jobbet mange år i barnehage, og med barnehage, både som pedagogisk leder, styrer, pedagogisk veileder, og som prosjektleder for Kreativt gjenbrukssenter i Grenland. I 2015 kom hennes bok “Gjenbruk som kreativ kraft”. Med utgangspunkt i boka tar Nina oss med inn i hvilke muligheter som ligger i gjenbruk i barnehagens praksiser. Hun fokuserer på etiske, kreative, politiske og filosofiske perspektiver når det gjelder å jobbe med miljø og gjenbruk. I tillegg bidrar hun med konkrete tips, ideer og eksempler. Nina er en levende og engasjert formidler – gled dere!

I etterkant av foredraget blir det lett servering og rom for å treffes og snakke sammen.

Påmelding skjer via Facebookgruppen vår som heter ablumni (søk den opp og be om å bli medlem hvis du ikke allerede er). Hvis du ikke er på Facebook så send mail til tove.lafton@hioa.no for å melde deg på.

Interessert i å studere videre?

Søknadsfristen til opptak på master i barnehagekunnskap er i år satt til 15.april. For deg som ønsker å søke tidlig opptak så er fristen 1.mars. Det er store endringer i masterprogrammet ved BLU nå i år, noe som gir mange nye muligheter.

Foto: karin elise fajersson. Hentet fra hioa.no

For det første har studiet endret navn fra master i barnehagepedagogikk til master i barnehagekunnskap. Den nye tittelen signaliserer at masterutdanningen nå har en bredere profil enn tidligere. Det er likevel slik at et masterstudium skal sikre fordypning. Derfor velger du studieretning. Der er det fire valg:

 

  1. master i barnehagekunnskap, studieretning barnehagepedagogikk. Denne studieretningen bygger på tidligere master i barnehagepedagogikk, men er kraftig videreutviklet.
  2. master i barnehagekunnskap, studieretning ledelse. Denne studieretningen er særlig aktuell for deg som jobber som styrer/daglig leder i barnehage, men også for deg som er opptatt av utvidet kompetanse om ledelse.
  3. master i barnehagekunnskap, studieretning barnekultur. Denne studieretningen vektlegger barnekultur i bred forstand, og bygger på lek som væremåte.
  4. master i barnehagekunnskap, studieretning unge verdensborgere i en digital tid. Denne studieretningen fokuserer på mangfold og flerkultur, samt dagens digitale samfunn.

Alle de fire studieretningene introduseres som heltidsstudier, men med mulighet til å søke om å ta den over lenger tid (som deltidsstudie) etter opptak. Særlig de to studieretningene ledelse (nr 2) og mangfold (nr 4) egner seg til å ta som deltidsstudie. En del av innholdet i disse studieretningene gjennomføres i tett samarbeid med barnehagefeltet.

Du kan lese mer om studiet på nettsiden.

Ablumnitreff 21.november 2017 – AVLYST

Kjære alumner fra ABF, FAD og ABLU

Hovedattraksjonen vår har ikke anledning til å komme på grunn av uforutsette forhold som har inntruffet. Vi har ikke lykkes i å få tak i en foredragsholder av samme kaliber som Ninni Sandvik når det gjelder de yngste barna i barnehagen. Til det ble det for kort varsel. Det er svært beklagelig, men vi ser oss nødt til å avlyse ABLUMNI-kvelden 21. november. Vi setter opp ny dato og satser på å avholde første ablumni-samling på nyåret. Følg med på bloggen for mer info!

Vennlig hilsen
Anne, Tove og Nina

invitasjon til ablumni-treff november 2017

Tirsdag 21.november 2017 kl 18 ønsker vi velkommen til semesterets Ablumni-treff. Kvelden innledes av Ninni Sandvik som skal snakke ca 1 time om de yngste barna i barnehagen.

Ninni jobber til daglig som dosent ved Høgskolen i Østfold på barnehagelærerutdanningen. For mange i barnehagen har hun de siste 20 årene vært kjent for å sette de yngste barna på dagsorden. Med fokus på medvirkning, munterhet, handlingskraft og lytting, taler Ninni de yngste barnas sak både i faglitteraturen og i den offentlige debatten. Med utgangspunkt i potensialer viser Sandvik gang på gang at små barn kan være med. I Dagsavisen skrev Ninni blant annet følgende: “Omsorg og kunnskapsproduksjon kan ikke utelukkende ses som en vertikla prosess, der barnehagelæreren formidler omsorgskunnskap til barn. Prosessene går både vertiklat og horisontalt, på kryss og tvers”. I utallige møter med barnehagefeltet har Ninni bekreftet det mange av oss allerede vet – de små barna har betydning i barnehagens liv.

Etter Ninnis innlegg er det tid for diskusjon og mingling. Vi håper å kunne koble sammen studenter som har gått sammen på utdanningen tidligere til å diskutere egen praksis ut fra tankene Ninni har skissert for oss. Forhåpentligvis blir dette en god anledning til å ta opp igjen kontakten med tidligere medstudenter og å kunne knytte nye kontakter. Vi håper å se mange av dere på november-treff!

Meld deg på ved å gå inn her.

Velkommen til 10-årsjubileum!

Torsdag 7.september klokken 15-18  inviterer HiOA til høytidelig markering av at det er 10 år siden første Abf-klasse startet opp.

ABLU fyller 10 år

Det som en gang var et prosjekt har utviklet seg til å bli et bærekraftig studie som utdanner godt kvalifiserte barnehagelærere i Oslo og Akershus. Dette skal markeres med taler, debatter, faglige innlegg og sosialt samvær. Så til deg som er tidligere Abf/FAD/Ablu-student, koordinator eller annen ressursperson – velkommen skal dere være!

Lenke til påmelding

 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 10 år ved HiOA

Det startet med ABF, Arbeidsplassbasert Førskolelærerutdanning, som et prosjekt  i 2007 , og er i dag et nasjonalt utdanningsprogram ABLU, Arbeidsplassbasert BarnehageLærerUtdanning .

Torsdag 7. september 2017 kl 15-18

Ballonger

feirer vi 10 års jubileet med flere aktiviteter – så hold av dagen

ABLU er en av tre bachelor program som tilbyr Barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Gullrekka

8. og 15. juni 2017 planlegger vi faglige seminarer og sosialt samvær for alle Ablumnier sammen med Ablu13 og Ablu14. Programmet er ennå ikke spikret, men det blir forelesning, innspill fra studenter og innspill fra praksisfeltet. Enn så lenge – hold av dagen, mer info kommer!

Vennlig hilsen Nina og Tove

A(B)LUMNI

A(B)LUMNI

Ablu (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og alumni blir sammen til ”Ablumni”. Ifølge språkrådets hjemmesider er alumni importert fra amerikansk engelsk, der man tradisjonelt har brukt det gamle latinske alumnus i betydningen ”tidligere elev” eller ”tidligere student”. I den norske høgskole- og universitets-verdenen brukes alumni om nettopp tidligere studenter. Et alumninettverk betegner en organisasjon eller et kontaktorgan, for tidligere studenter ved et lærested (Språkrådet.no, 2010).

 

Språkrådet.no (2010) http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt-ord/alumnus/ , hentet 23.3.16

Mer utdanning? Søknadsfrist for master i barnehagepedagogikk nærmer seg

1.mars er søknadsfrist for studiet master i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet er en mulighet for deg som vil gå videre og fordype deg mer i spørsmål og forskning som omhandler barnehagefeltet.

master i barnehagepedagogikk

master i barnehagepedagogikk

 

Studiet er modulbasert, og du velger selv om du vil gå heltid (undervisning mandager og tirsdager + selvstudier) eller deltid (undervisning hver mandag + selvstudier). Spørsmål som blir aktualisert i løpet av de første modulene er for eksempel: Hva er kunnskap? Hvordan utvikles kunnskap om barnehagen? Hva slags nyere forskning om barnehage finnes? Hvordan ser norsk barnehagefaglig tenkning ut sammenlignet med andre land og andre tider? Hvilke kritiske elementer innenfor norsk barnehagepedagogikk er verdt å se nærmere på?

Studiet er en god introduksjon til å undersøke og tenke nytt om barnehagen. De ulike modulene er bygd opp med temaer og litteratur, men gir også stor frihet til å utforske de delene av barnehagepedagogikken som du er opptatt av.

I siste halvdel av studiet skriver studentene masteroppgave over et selvvalgt tema. Temaene spenner vidt, fra filosofiske innganger av pedagogikk via undersøkelser om ledelse, lek og digitale verktøy i barnehagen til eksplorerende studier hvor nyere metodologier og kunnskaper tas i bruk. Hvis du er nysgjerrig på hva tidligere master-studenter har skrevet om i sine oppgaver så kan du kikke inn på ODA (HiOAs åpne digitale arkiv).

Vi ønsker alle tidligere abf/FAD/ablu-studenter velkommen som søkere!

Du kan lese mer om studiet og om søknadsprosessen her.

Velkommen til ablumni

Vi inviterer alle studenter som har tatt arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus til å være med i Ablumni. Ablumni er tenkt som en møteplass hvor dere som studenter kan holde kontakt med hverandre, hvor dere kan bli kjent med studenter fra andre kull og hvor vi kan utveksle faglige erfaringer og innspill.

Møteplassen er i første omgang digital, men vi planlegger også Ablumni-kvelder hvor vi kan møtes. Innholdet i Ablumni-kveldene er ennå ikke bestemt, men vi tenker i retning av aktuelle tema med påfølgende diskusjon. Her er det åpent for innspill.

All informasjon vil gå via denne bloggen, men vi vil gjerne ha en oversikt over hvem dere Ablumnier er. Ber derfor om at dere fyller inn dette skjemaet slik at vi får en oversikt over hvem dere er.

 

Velkommen som Ablumni!

 

Vennlig hilsen Nina Engesnes og Tove Lafton

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén