Kjære alumner fra ABF, FAD og ABLU

Hovedattraksjonen vår har ikke anledning til å komme på grunn av uforutsette forhold som har inntruffet. Vi har ikke lykkes i å få tak i en foredragsholder av samme kaliber som Ninni Sandvik når det gjelder de yngste barna i barnehagen. Til det ble det for kort varsel. Det er svært beklagelig, men vi ser oss nødt til å avlyse ABLUMNI-kvelden 21. november. Vi setter opp ny dato og satser på å avholde første ablumni-samling på nyåret. Følg med på bloggen for mer info!

Vennlig hilsen
Anne, Tove og Nina

invitasjon til ablumni-treff november 2017

Tirsdag 21.november 2017 kl 18 ønsker vi velkommen til semesterets Ablumni-treff. Kvelden innledes av Ninni Sandvik som skal snakke ca 1 time om de yngste barna i barnehagen.

Ninni jobber til daglig som dosent ved Høgskolen i Østfold på barnehagelærerutdanningen. For mange i barnehagen har hun de siste 20 årene vært kjent for å sette de yngste barna på dagsorden. Med fokus på medvirkning, munterhet, handlingskraft og lytting, taler Ninni de yngste barnas sak både i faglitteraturen og i den offentlige debatten. Med utgangspunkt i potensialer viser Sandvik gang på gang at små barn kan være med. I Dagsavisen skrev Ninni blant annet følgende: “Omsorg og kunnskapsproduksjon kan ikke utelukkende ses som en vertikla prosess, der barnehagelæreren formidler omsorgskunnskap til barn. Prosessene går både vertiklat og horisontalt, på kryss og tvers”. I utallige møter med barnehagefeltet har Ninni bekreftet det mange av oss allerede vet – de små barna har betydning i barnehagens liv.

Etter Ninnis innlegg er det tid for diskusjon og mingling. Vi håper å kunne koble sammen studenter som har gått sammen på utdanningen tidligere til å diskutere egen praksis ut fra tankene Ninni har skissert for oss. Forhåpentligvis blir dette en god anledning til å ta opp igjen kontakten med tidligere medstudenter og å kunne knytte nye kontakter. Vi håper å se mange av dere på november-treff!

Meld deg på ved å gå inn her.