Skip to content

Intern mobilitet og jobbrotasjon

Arbeidet med å utvikle en administrasjon for framtida handler mye om å få til god mobilitet innad i organisasjonen. Det gir medarbeidere muligheten til å få faglig påfyll samtidig som institusjonen kan få løst oppgaver på en god måte.
– Vi ønsker å gi ansatte på HiOA muligheten til å utvikle karrieren og kompetansen sin ved å prøve seg i andre oppgaver og få et perspektiv fra flere deler av organisasjonen. Så lenge leder og ansatt er enige, tjener alle på det, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Det studieadministrative området ligger i forkant på intern mobilitet på HiOA, og har jobbet med dette over lengre tid og høstet erfaringer. Les det inspirerende intervjuet som Anka Ødegaardshaugen, seksjonssjef i Studieavdelingen har gjort med to ansatte som har forsøkt jobbrotasjon.

– Får du muligheten til å prøve jobbrotasjon, så gjør det!

Det er anbefalingen fra Ulrika Bengtson og Ann Christin Fagerheim Arnesen som fikk nye perspektiver på jobben etter å ha forsøkt seg i en ny del av organisasjonen.

Kanskje en annen enhet har behov for kompetansen din en stund? Ulrika og Ann Christin jobbet begge med studieadministrasjon, den ene på fakultet og den andre i fellesadministrasjon. Så byttet de plass.

Kanskje en annen enhet har behov for kompetansen din en stund? Ulrika og Ann Christin jobbet begge med studieadministrasjon, den ene på fakultet og den andre i fellesadministrasjon. Så byttet de plass.

– Jeg har fått et nytt perspektiv på jobben min ved å reise på utveksling internt på HiOA, forteller Ann Christin Fagerheim Arnesen.

Begynte å bli gjentakende

Siden 2008 har Ann Christin jobbet i praksisadministrasjonen ved LUI. Hun begynte å føle at arbeidsoppgavene ble gjentakende – da muligheten åpnet seg i april til å bytte arbeidsoppgaver og jobbe i eksamensteamet i fellesadministrasjonens studieavdeling.

– Her ved eksamenskontoret er det et annet tempo, og problemer må løses på stedet under akutt tidspress. Men når jeg går hjem, er jeg ferdig med jobben – selv om det kan bli sent. I praksisadministrasjonen kan det gå måneder før en studentsak avsluttes, og det er direkte kontakt og henvendelser fra studenter hele tiden, noe som skaper mindre arbeidsro, forteller hun.

For Ann Christin passer det fint med tempoet og arbeidsformen i studieavdelingen, hvor hun skal få jobbe ut året.

– Det er også en fin balanse her mellom direkte studentkontakt og tid til eget arbeid, forteller Ann Christin.

Mestringsfølelse

Ulrika Bengtson byttet den andre veien: Etter å ha jobbet i eksamensteamet i fellesadministrasjonen siden 2010 valgte hun fra 20. februar å prøve seg i studieadministrasjonen ved Fakultet for helsefag.

– Det er et roligere tempo her enn i eksamensteamet, men sakene er mer sammensatte og krever involvering av mange for å bli løst. Jeg har måttet lære meg å være tålmodig. Jeg har erfart at det er viktig med ansvarsfordeling og at alle kjenner sitt ansvarsområde, sier Ulrika.

Hun forteller om mestringsfølelsen som oppstår når man utvider kunnskapsfeltet. Nå kan hun mer og kan dermed påta seg oppgaver fra flere ulike saksfelt.

– Jeg opplever selv at jeg er blitt en bedre og mer fleksibel medarbeider, sier hun.

Alle tjener på det

Arbeidet med å utvikle en administrasjon for framtida handler mye om å få til god mobilitet innad i organisasjonen. Det gir medarbeidere muligheten til å få faglig påfyll samtidig som institusjonen kan få løst oppgaver på en god måte. Så lenge leder og ansatt er enige, tjener alle på det, mener Haugstveit.

Det studieadministrative området på HiOA ligger i forkant med tiltak for intern mobilitet.

– Vi tipser hverandre på tvers av enhetene om medarbeidere som ønsker nye utfordringer, sier studiedirektør Marianne Brattland.

Takket være et tett samarbeid mellom sentral studieavdeling og fakultetenes studieadministrasjoner blir medarbeidere presentert for muligheten til å skifte arbeidssted for en kortere eller lengre periode.

Nyttig å se hele arbeidskjeden

Hva når hospiteringsperioden er over? Både Ann Christin og Ulrika føler at de tar med seg noe nyttig fra det midlertidige oppholdet ved en annen enhet. De har fått større innblikk i HiOA som organisasjon og ser saker i en større sammenheng.

– Når du har jobbet med de samme oppgavene over lengre tid, kan du bli litt navlebeskuende – jobbrotasjon løfter blikket ditt så du ser helhetsbildet, mener Ann Christin.

– Som mangeårig eksamensmedarbeider har det vært nyttig for meg å se hele arbeidskjeden.  Eksamen starter med etablering av en emneplan, og noen har ansvaret for at den faktisk følges, sier Ulrika.
Oppfordringen fra dem begge til HiOA-kollegaer er klar: Får du sjansen til å prøve jobbrotasjon, så gjør det!

Denne saken ble først publisert som en nyhetssak for ansatte på HiOA 16.08 med overskrift Prøv jobbrotasjon

 

Published inUkategorisert

2 Comments

  1. Marthe Marthe

    Hei, er det ikkje ryddig når ein låner slike saker som allerede er publiserte, å vise til der det først vart publisert?

    • God ide, Marthe. Takk for tips. Det er nå gjort i saken. Vi skal også minne SK på dette. De leser ofte igjennom blogginnleggene før de publiseres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.