Skip to content

Infomøte for alle ansatte

Det blir informasjonsmøte for alle ansatte om omstillingstiltak i forbindelse med Administrasjon for framtida programmet.

Rektor har besluttet stillingsstopp og en begrenset ansettelsesstopp for administrative stillinger ved HiOA med virkning fra 1. desember. På informasjonsmøtet 9. november vil det informeres mer om gjennomføringen av disse tiltakene, og det vil åpnes for spørsmål.

Møtet vil ledes av Tore Hansen, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring og Geir Haugstveit, programleder for programmet Administrasjon for framtida. De ansattes tillitsvalgte/organisasjoner vil delta og svare på spørsmål.

På informasjonsmøtet vil også status for programmet Administrasjon for framtida presenteres.

Det er styrets ønske at HiOA utnytter administrative ressurser mer effektivt og i tråd med høgskolens satsningsområder, og at vi får mer administrativ samhandling på tvers av organisasjonen. Programmet Administrasjon for framtida er utformet for å bidra til at HiOA når disse målene. Programmet har tre hovedområder:

  1. Omstilling: Tiltak som reduserer andelen administrativt ansatte i forhold til andelen vitenskapelig ansatte, uten bruk av oppsigelser. Herunder tiltakene som iverksettes i høst med stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp. Programmets rolle er blant annet å støtte og styrke lederne i sin rolle under en omstilling.
  2. Forbedring og effektivisering: Tiltak som lar oss jobbe “smartere”, herunder digitaliseringsprosjekter. Mange administrative forbedrings-, effektiviserings- og digitaliseringsprosjekter pågår på HiOA. Programmet Administrasjon for framtida har en samordnende rolle for å sørge for at pågående forbedringsprosjekter ivaretar et helhetsperspektiv og lik praksis på tvers av organisasjonen. Programmet har også et ansvar for at effektene av ulike forbedringsprosjekter tas ut på en måte som bidrar til at HiOA når målene styret har satt.
  3. Gevinstrealisering: HiOA skal ha styringsmekanismer som sørger for at institusjonen får nytte av de ressursene som blir frigjort gjennom omstillings- og forbedringstiltak (programområde 1 og 2). Programmet har en rolle i å sørge for at frigjorte ressurser blir overført til satsningene HiOA har besluttet å prioritere.

Har du spørsmål?

  • Det blir anledning til å stille spørsmål i selve møtet.
  • Du kan også sende inn spørsmål på forhånd og det skal være mulig å se møte i direktesending. Lenke til dette finner du herfra og ved å klikke deg videre inn.

Vel møtt!

Published inUkategorisert

2 Comments

  1. Simen Nørstebø Simen Nørstebø

    Hvor mange er det plass til i Athene?

    • Athene 1 og 2 tar rundt 190 personer. I tillegg har vi P44-V130 som tar 148 personer. Vi kan sende de som evt. ikke får plass i Athene 1 og 2 dit. I P44-V130 vil det være mulig å følge møtet fra storskjerm.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.