Skip to content

Hva kan nyttepoker lære oss?

Det var god stemning og fremragende læringseffekt å hente fra dagskurset «Nytte-/gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter» som nylig ble avholdt på OsloMet Akademiet.

Nytte-spillet fikk frem noen gode læringspunkter

En øvelse som brakte frem latter og smil var et nyttespill som kursholder og daglig leder Kjetil Strand fra Verdix kjørte på et case fra en kommune. Spillet har vært benyttet i smidige utviklingsmiljøer fra 2002, der det heter “Planning Poker”. Hver deltaker får utdelt hver sin kortstokk med 13 kort som har tall fra 0-100. Kortene blir brukt for at hver deltaker skal angi nyttepoeng på hvor mye de mener et tiltak bidrar med mot de enkelte gevinstmålene. På denne måten får man uttrykt gruppens visdom på en slik måte at det senere kan utnyttes i prioritering og porteføljestyring.

For Admin for framtida programmet sin del vil gevinstmål typisk være effektivitetsmål som redusert bruk av tid på administrative oppgaver (som blir gevinst først når innspart tid blir benyttet på andre prioriterte oppgaver), innsparte årsverk på administrasjon, økte inntekter eller reduserte kostnader.

Nytte-/gevinststyring er et eget fag. Her går en systematisk til verks for å få god kontroll

Deltakerne brukte den samme teknikken for å vekte de strategiske gevinstmålene knyttet til caset, både de økonomiske  (finansielle) og de mer kvalitative målene. I nyttepoker-spillet ble det tydelig for alle at deltakerne angir viktigheten av de ulike gevinstmålene veldig ulikt, og vi fikk frem ulike typer oppfatninger og syn.  Dette førte til gode diskusjoner som bidro til å styrke graden av felles forståelse om strategien.

Slik er det ofte er i den virkelige verden også, at vi vurderer ting ulikt, og derfor har godt utbytte av å lytte til ulike syn.

Kjetil Strand poengterte viktig- og riktigheten av å la effektivitetsmål ha tilstrekkelig høy vekt i strategien og følgelig også i forbedringsprosjekter, slik at en skaper rom for å finansiere andre typer gevinster som vil koste, som god kvalitet, bedre omdømme og høyere brukertilfredshet. Effekt og gevinstmålene bør typisk være balanserte og bestå av både effektivitetsmål og kvalitative mål.

Deltakerne kom fra ulike deler av OsloMet.

Administrasjon for framtida er i likhet med OsloMet Akademiet, opptatt av å bygge økt kompetanse og bevissthet rundt nytte- og gevinststyring blant prosjektledere,  linjeledere og porteføljestyre.  Administrasjon for framtida er  også opptatt av kontinuerlig forbedring i linja. Kursholder var enig at kontinuerlig forbedring kan være veldig effektivt måte å jobbe på, og at en kan ta ut veldig mye nytte og gevinster uten å nødvendigvis måtte lage et mellomstort eller stort prosjekt ut av det.

Et tilsvarende målgruppetilpasset kurs vil antagelig bli satt opp når “timingen” er riktig, for direktører som skal prioritere og innstille prosjektporteføljen på OsloMet.

 

Published inUkategorisert

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.