Velkommen

Velkommen til Adsum – bloggen til Jan Storø.

 Jan i Marsielles 2015

Adsum, latin for “tilstedeværelse”, symboliserer mitt ønske om å være tilstede i noen av  de begivenhetene jeg interesserer meg for.

Dette er også kontaktside for mitt firma: Jan Storø Faguvikling. Gjennom firmaet påtar jeg meg undervisnings, veilednings – og skriveoppdrag innenfor de fagfeltene jeg arbeider med.

Følg meg på Twitter: @storojan

 

(Bloggen er under konstruksjon, derfor er den ikke helt ferdig ennå).