Medlemsmøte om leieavtale Kjeller – tirsdag 21. januar, 1430-1530, Pilestredet 42, rom Q8001 (mulig med Skype)

Se nyhetssak her: https://ansatt.oslomet.no/siste-nytt/-/nyhet/ny-vurdering-av-campusutviklingen Det er oppe til diskusjon hva som skal skje med campus Kjeller fremover. Ledelsen har fått godkjenning av departementet til å inngå fremforhandlet leieavtale på Kjeller, til en billigere leie enn tidligere. Men det blir nå trukket frem at rektor heller mot å IKKE forlenge leieavtalen, og isteden samle OsloMet i Pilestredet. Det er ikke avklart/foreslått noe i saken om hvilke fagmiljø som eventuelt skal være på Kjeller om leieavtalen blir forlenget, men ledelsen sier at det ikke er en automatikk i at det blir likt som i dag. Ved en samling i Pilestredet blir det sterkt antydet at det ikke blir noe særlig utvidelse av dagens areal.

Det skal gå en prosess på dette, hvor fakultetsstyrene og IDF skal ha mulighet til å uttale seg, før saken skal opp i universitetsstyret i mars. Vi vet ikke mer enn det som står omtalt i saken, inkludert vedlegget på nettsiden lenka til over, men ønsker sterkt innspill på hva Akademikerne skal mene om dette viktige retningsvalget.

Både fordeler og ulemper med å inngå eller ikke inngå avtalen er viktig for oss å få frem. I notatet blir det også bedt om å innlede en diskusjon om hvilke utdanningsprogrammer og/eller forskningsaktiviteter som kan lokaliseres på Kjeller fremover.

For å starte arbeidet med dette innkaller vi til medlemsmøte tirsdag 21. januar, 1430-1530, Pilestredet 42, rom Q8001.

Dette påvirker spesielt medlemmene våre på Kjeller, så om du vil være med på møtet digitalt (Skype e.l.), gi meg beskjed, så setter vi opp slik at det er mulig. Vi setter opp et medlemsmøte på Kjeller også noe senere i løpet av prosessen. (Si gjerne i fra til meg at du er interessert i møte på et møte på Kjeller, så prøver vi å finne en tid som passer de fleste).

Send oss gjerne innspill på mail (eller ring) også.

Trude Sundtjønn, Hovedtillitsvalgt Akademikerne.

Ny ledere for Samfunnsviterne

Etter valgmøtet i dag har Samfunnsviterne fått nye ledere på OsloMet, fra 01.01.2020.

 1.  Leder: seniorrådgiver Stuart Deakin
 2.  Nestleder: førstekonsulent Cristina Løwensprung
 3.  Nestleder: seniorrådgiver Lars Hilland

Vi gratulerer de nye lederne med nye spennende og viktige verv i organisasjonen.

Samtidig takker vi som går av, for innholdsrike år i ledervervene for Samfunnsviterne ved OsloMet
– og ønsker dere alle en god og oppladende jul etterhvert!

Kampen fortsetter på nyåret!

Hilsen  Anne Thorsen og Pål Arne Kvalnes.

 

Vil du bli ny leder, eller nestleder av Samfunnsviterne OsloMet?

Vervet som leder/nestleder  i Samfunnsviterne er spennende verv med store muligheter for innflytelse og innsyn i styre og stell her på OsloMet.  Du vil og få kontakt med mange av våre dyktige medarbeidere og være med å bistå i ulike utfordringer som kan være aktuelle for medlemmene. Som leder/nestleder vil  du og  være med på å lede Samfunnsviterne sine lønnsforhandlinger. Du vil selvsagt  også få  økt mulighet til egen kompetanseheving gjennom vervet.

Vi legger opp til et valgmøte for leder og nestledere torsdag  5. desember kl. 11-12, inkludert julelunsj, så hold av plassen i din kalender!

Samfunnsviterne har per i dag rundt 115 medlemmer på OsloMet og inngår i Akademiker paraplyen, det vel rundt 330 medlemmer totalt under Akademikerne.

Leder av Samfunnsviterne sitter i styret for Akademikerne, og per i dag gir selve ledervervet et frikjøp på 15 %. Foruten leder, er det ønskelig med to nestledere så her er det plass for flere til å melde seg!  Det er alltid en fordel at flere blir involvert, ikke minst gjennom rotasjon av tillitsverv, og å påta seg slike verv kan sterkt anbefales.

Så etter flere år som leder for Samfunnsviterne, vil jeg gjerne gi plassen til andre. Er du interessert i vervet som leder og /eller nestleder, ta kontakt, også om du lurer mer på hva det innebærer.

Fristen for å melde deg som kandidat vil være senest torsdag 21. november, se tidligere utsendte valgregler.

 

Anne Thorsen
-avtroppende leder av Samfunnsviterne OsloMet

Lokalt lønnsoppgjør 2019 (2.5.1-forhandlinger) – send inn krav

Årets lokale lønnsforhandlinger (2.5.1) skal gjennomføres innen utgangen av oktober. Akademikerne fører egne forhandlinger med ledelsen innenfor en ramme på 2,15 prosent av vår lønnsmasse.  Virkningstidspunktet er 1. mai 2019. Mest sannsynlig ender vi opp med et generelt tillegg til alle i tillegg til noen individuelle kronetillegg.

Generelt er partene enige om at man i alminnelighet legger seg på å fremme krav fra kr 20 000,- til kr 50 000,- som individuelle kronetillegg. Dersom den enkelte ikke fremmer krav selv, kan enten fagforeningene eller arbeidsgiver fremme et slikt krav på vegne av arbeidstakeren. For oss og deg er det best om du selv skriver krav om lønnsopprykk og gir en kortfattet begrunnelse. Men vi hjelper gjerne. Ansatte i teknisk-administrative stillinger kan også kreve endring av stillingskode.

Akademikerforeningene har satt en intern frist på 13. september for innsending av krav til din kontaktperson i fagforeningen din, slik at vi har noe tid til å behandle kravene før vi sender det videre til HR. Her er liste over lederne i de ulike fagforeningene hos oss: http://blogg.hioa.no/akademikerne/akademikerstyret/  Har din fagforening ikke lokalt styre, kan kravet sendes til leder av Akademikerne, Trude Sundtjønn.

Skjemaet som skal fylles ut finnes på intranettsiden her https://ansatt.oslomet.no/lokale-lonnsforhandlinger litt nede på siden, under overskriften krav. Velg skjemaet som hører til 2.5.1 forhandlinger (ansatt). Fyll ut etter beste evne – spør om hjelp om du lurer på noe. Årslønnen din kan du bl.a. finne på lønnslippen. Når du fyller ut ny ønsket lønn – oppgi det i kroner.

Kravet begrunnes i OsloMets lokale lønnspolitikk (se lenke nederst). Hold gjerne kravet på én side, maksimalt to sider pr. krav. Du trenger ikke sende med CV eller tilsvarende. FoU-aktivitet kan fint beskrives ved Cristin-henvisning. Det er bra om du er mest mulig konkret når du skriver begrunnelsen din, og at det knyttes opp til den lokale lønnspolitikken.

Vi sender kravene inn til ledelsen, og alle krav blir sendt til uttalelse via fakultet til din nærmeste leder, og det er dermed ikke nødvendig med dokumentasjon på det lederen din vet.

Jeg minner også om muligheten til å kreve en årlig lønnssamtale med arbeidsgiver, enten i forlengelse av den årlige medarbeidersamtalen eller som egen samtale. Har du krevd lønnstillegg tidligere uten å få gjennomslag, bør du be om en slik samtale. Det gjelder også om du ikke får lønnsopprykk under årets forhandlinger. Be om begrunnelse på hvorfor det gikk som det gikk, og hva som skal til for at du skal kunne få gjennomslag på lønnskrav ved neste forhandlinger. Du må gjerne også ta kontakt med oss, men vi kan ikke referere fra den spesifikke forhandlingen siden forhandlingene er taushetsbelagt.

Lenke til lønnspolitikk: Bruk gjerne (de relevante av) disse momentene til å strukturere kravet ditt https://ansatt.oslomet.no/lonnspolitikk#Vedl.%202%20-%20Vurderingskriterier%20ved%20lokale%20forhandlinger

Medlemsmøter høsten 2019

Vi har åpne medlemsmøter i forkant av hvert sentrale IDF-møte. Møterom er satt i parentes.

 • Mandag 26. august, klokken 10.45-11.30 (P35-PS639)
 • Tirsdag 17. september, klokken 10.45-11.30 (P46-PA478)
 • Tirsdag 15. oktober, klokken 10.45-11.30 (P46-PA478)
 • Mandag 11. november, klokken 10.45-11.30 (P46-PA659)
 • Mandag 2. desember, klokken 10.45-11.30 (P46-PA478)

Vi tar også gjerne imot innspill til sakene på e-post om du ikke har mulighet til å komme på møtet!

Sakspapirer til sentralt IDF kommer ut her, normalt en uke før møtedato, dvs torsdag/fredag uken før medlemsmøtet.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/OSLOMET/Boards/Details/265574

Årsmøte med valg gjennomført

Da var årsmøtet i Akademikerne gjennomført, og Trude Sundtjønn ble valgt til ny leder/hovedtillitsvalgt, og Jorunn Wiig Strømberg ble valgt til nestleder. Vi ser frem til å starte i jobben fra 1. august.

På årsmøtet ble årsrapporten gjennomgått, og vi hadde en første kort informasjon om høstens lønnsoppgjør. Begge filene, og protokoll fra årsmøtet ligger ved her:
Årsberetning 2017-2019
Presentasjon fra årsmøtet 2019 
Protokoll årsmøte akademikern 2019 signert

Årsmøteinformasjon

Vi har sendt ut påmelding til årsmøtet 3. juni for å kunne bestille nok mat. Årsmøtet avholdes mandag 3. juni, klokken 14.00-16.00 i KK-senteret.

Saksliste for møtet:

 • godkjenning av innkalling, og antall stemmeberettigede
 • valg av referent og underskrivere
 • årsberetning – gjennomgang
 • valg av leder og nestleder
 • Mat og spørsmål
 • Om lønnsoppgjøret v/Linn Guste-Pedersen fra Tekna

Har du ikke mottatt påmeldings e-post? Kontakt oss på: tomesy@oslomet.no

 

Disse stiller til valg som leder og nestleder

Den 3. juni er det årsmøte for Akademikerne på OsloMet og det skal velges leder og nestleder for Akademikerne for neste 2-årsperiode. Les mer om møtet her.
Vi har tre kandidater som stiller til valg. Her kommer en kort presentasjon av kandidatene:

Trude Sundtjønn

Sundtjønn stiller som leder for Akademikerne. Hun er universitetslektor i matematikk og underviser på grunnskolelærerutdanningen på LUI.

– Jeg har nå jobbet på OsloMet i fire år. Har vært aktiv som tillitsvalgt i Tekna både på OsloMet, og min tidligere arbeidsplass Universitetet i Agder. Jeg er nå leder for Tekna OsloMet, og sitter i IDF på LUI for Akademikerne. Sentralt i Tekna har jeg vært medlem av styret i Tekna stat siden 2017, og er også med i styret i faggruppen Tekna Forskerne.

På OsloMet er hun opptatt av at beslutninger skal være fattet på best mulig faglig innhold, og arbeidsgiver får best beslutninger når de involverer godt underveis i prosessene.

– Og så er det viktig at fagforeningene fortsetter å være veldig med i prosessene rundt Administrasjon for fremtiden, og andre endringer som vil presse seg frem på grunn av stadig trangere budsjetter. Vi må også holde et øye med bruk av midlertidige stillinger, og jobbe for redusering av unødvendig midlertidighet for ansatte på OsloMet.

Tom E. Syvertsen

Syvertsen stiller som nestleder for Akademikerne. Han er seniorrådgiver i avdeling Eiendom, seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte og har vært ansatt siden 2007. Syvertsen har vært nestleder i Akademikerstyret siden 2011 og representert Akademikerne i lokalt IDF i Fellesadministrasjonen i samme periode.

– Jeg stiller til valg som nestleder da jeg er motivert for å bidra på vegne av Akademikernes medlemmer i deres daglige arbeidssituasjon her på OsloMet.

– I en tid med fokus på universitetsdemokratiet, og på ansattes muligheter for medvirkning og medbestemmelse, er det viktig med motiverte tillitsvalgte som vil jobbe for best mulige arbeidsforhold, og for et godt arbeidsmiljø. Administrasjon for fremtiden og andre effektiviseringsprogrammer kan være utfordrende for arbeidsmiljøet, og for vår evne til å utføre oppgavene vi er satt til.

Jorunn Wiig Strømberg

Strømberg stiller som nestleder for Akademikerne. Hun har vært ansatt ved OsloMet/HiOA siden 2014 og jobber i studieadministrasjonen på LUI. Tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet saksbehandling hos Lånekassen og eiendomsmegling. Strømberg er utdannet jurist og har tatt emner om kollektiv arbeidsrett og diskriminerings- og likestillingsrett i arbeidslivet.

– Jeg vært leder i styret i Juristforbundets gruppe på OsloMet i cirka ett år, etter først å ha vært styremedlem. Jeg er også styremedlem i Juristforbundets universitets- og høyskolegruppe. Det siste året har jeg sittet i styret i Akademikernes styre på OsloMet.

– For at universitetet skal gi et best mulig bidrag innenfor sitt samfunnsoppdrag, bør ansattes innsikt og synsvinkler nå arbeidsgiver. Rollen som kanal for dette må Akademiker-styret fortsette å ivareta.Etter at Staten og Akademikerne avtalte at all lønn skal forhandles lokalt, har arbeidsgiver og fagforeningene en viktig jobb med å etablere rutiner for, og løpende sikre, at våre medlemmer får en rimelig lønnsutvikling over tid. OsloMet må, som alle andre virksomheter, forvente endringer fremover. Jeg mener at styret i Akademikerne i slike prosesser må være aktive for å ta vare på arbeidstakernes interesser og påvirke fra de ansatte på OsloMets perspektiv. Dette gjelder for eksempel når vi møter krav til effektivisering, som i forbindelse med Administrasjon for fremtiden.

Takk for meg!

Det nærmer seg årsmøte for Akademikerne på OsloMet, og den 3. juni skal det velges ny leder og nestleder for styret. Etter to lærerike og spennende år som leder av Akademikerne på OsloMet gir jeg meg, og jeg begynner i ny jobb utenfor OsloMet 1. juni.  

Det har vært en glede å være leder for Akademikerne, og jeg fått gleden av å bli kjent med mange fine folk både i styret og medlemmer. Liker du mennesker, er dette et fantastisk verv! 

Valg av leder og nestleder 

Vervet som leder av Akademikerstyret er spennende, lærerikt, og ikke minst viktig for medlemmene og for OsloMet. Som leder av Akademikerne deltar man i jevnlige IDF (informasjons-, drøfting og forhandlings-) møter med ledelsen, man sitter i ulike arbeidsgrupper, deltar på budsjettkonferansen mm.  

For å trives i vervet bør man ha jobbet noen år på OsloMet, man bør være glødende interessert i spørsmål som angår de ansatte, og gjerne ha erfaring fra verv som tillitsvalgt, medlem av råd og utvalg, verneombud eller lignende.  

Mangler du erfaring, men er interessert i fagforeningsarbeid? Meld deg som interessert til vervet som nestleder!  

Vi har et styre med lang erfaring, og både leder og nestleder vil ha mye støtte fra flinke og erfarne folk i styret. I tillegg får du mulighet til å gå på mange kurs og konferanser gjennom fagforeningen sentralt.  

Frist 

Frist for å melde seg som leder- eller nestlederkandidat er 13. mai, send e-post til leder av valgkomiteen Pål Arne Kvalnes om dette er noe for deg. 

Spørsmål? 

Har du spørsmål om vervet eller hva som skal til for å stille til valg, så ta kontakt med valgkomiteen! 

I valgkomiteen sitter: 

Nestleder i Samfunnsviterne Pål Arne Kvalnes: palkva@oslomet.no 

Tidligere leder av Tekna Jarle Nystuen: jarle@oslomet.no 

Avtroppende leder Mona Sinding-Larsen: monlar@oslomet.no 

 

Årsmøte – mandag 3. juni

Vi avholder årsmøte for Akademikerne OsloMet mandag 3. juni, klokken 14.00-16.00 i KK-senteret . På årsmøtet skal det velges leder og nestleder for Akademikerne for neste 2-årsperiode. For å stille til valg, må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen eller styret i Akademikerne OsloMet senest tre uker før, det vil si 13. mai.

Valgkomiteen består av:
Mona Sinding-Larsen, e-post: monlar@oslomet.no
Jarle Nystuen, e-post: jarle@oslomet.no
Pål Arne Kvalnes, e-post: palkva@oslomet.no

 

Valgreglementet kan leses her:
Valgregler for valg av felles hovedtillitsvalgt på OsloMet for Akademikerne.

Mer informasjon om årsmøtet legges ut etterhvert. I tillegg til valg, vil det også være en faglig del på årsmøtet.