Årsmøte med valg gjennomført

Da var årsmøtet i Akademikerne gjennomført, og Trude Sundtjønn ble valgt til ny leder/hovedtillitsvalgt, og Jorunn Wiig Strømberg ble valgt til nestleder. Vi ser frem til å starte i jobben fra 1. august.

På årsmøtet ble årsrapporten gjennomgått, og vi hadde en første kort informasjon om høstens lønnsoppgjør. Begge filene, og protokoll fra årsmøtet ligger ved her:
Årsberetning 2017-2019
Presentasjon fra årsmøtet 2019 
Protokoll årsmøte akademikern 2019 signert

Årsmøteinformasjon

Vi har sendt ut påmelding til årsmøtet 3. juni for å kunne bestille nok mat. Årsmøtet avholdes mandag 3. juni, klokken 14.00-16.00 i KK-senteret.

Saksliste for møtet:

 • godkjenning av innkalling, og antall stemmeberettigede
 • valg av referent og underskrivere
 • årsberetning – gjennomgang
 • valg av leder og nestleder
 • Mat og spørsmål
 • Om lønnsoppgjøret v/Linn Guste-Pedersen fra Tekna

Har du ikke mottatt påmeldings e-post? Kontakt oss på: tomesy@oslomet.no

 

Disse stiller til valg som leder og nestleder

Den 3. juni er det årsmøte for Akademikerne på OsloMet og det skal velges leder og nestleder for Akademikerne for neste 2-årsperiode. Les mer om møtet her.
Vi har tre kandidater som stiller til valg. Her kommer en kort presentasjon av kandidatene:

Trude Sundtjønn

Sundtjønn stiller som leder for Akademikerne. Hun er universitetslektor i matematikk og underviser på grunnskolelærerutdanningen på LUI.

– Jeg har nå jobbet på OsloMet i fire år. Har vært aktiv som tillitsvalgt i Tekna både på OsloMet, og min tidligere arbeidsplass Universitetet i Agder. Jeg er nå leder for Tekna OsloMet, og sitter i IDF på LUI for Akademikerne. Sentralt i Tekna har jeg vært medlem av styret i Tekna stat siden 2017, og er også med i styret i faggruppen Tekna Forskerne.

På OsloMet er hun opptatt av at beslutninger skal være fattet på best mulig faglig innhold, og arbeidsgiver får best beslutninger når de involverer godt underveis i prosessene.

– Og så er det viktig at fagforeningene fortsetter å være veldig med i prosessene rundt Administrasjon for fremtiden, og andre endringer som vil presse seg frem på grunn av stadig trangere budsjetter. Vi må også holde et øye med bruk av midlertidige stillinger, og jobbe for redusering av unødvendig midlertidighet for ansatte på OsloMet.

Tom E. Syvertsen

Syvertsen stiller som nestleder for Akademikerne. Han er seniorrådgiver i avdeling Eiendom, seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte og har vært ansatt siden 2007. Syvertsen har vært nestleder i Akademikerstyret siden 2011 og representert Akademikerne i lokalt IDF i Fellesadministrasjonen i samme periode.

– Jeg stiller til valg som nestleder da jeg er motivert for å bidra på vegne av Akademikernes medlemmer i deres daglige arbeidssituasjon her på OsloMet.

– I en tid med fokus på universitetsdemokratiet, og på ansattes muligheter for medvirkning og medbestemmelse, er det viktig med motiverte tillitsvalgte som vil jobbe for best mulige arbeidsforhold, og for et godt arbeidsmiljø. Administrasjon for fremtiden og andre effektiviseringsprogrammer kan være utfordrende for arbeidsmiljøet, og for vår evne til å utføre oppgavene vi er satt til.

Jorunn Wiig Strømberg

Strømberg stiller som nestleder for Akademikerne. Hun har vært ansatt ved OsloMet/HiOA siden 2014 og jobber i studieadministrasjonen på LUI. Tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet saksbehandling hos Lånekassen og eiendomsmegling. Strømberg er utdannet jurist og har tatt emner om kollektiv arbeidsrett og diskriminerings- og likestillingsrett i arbeidslivet.

– Jeg vært leder i styret i Juristforbundets gruppe på OsloMet i cirka ett år, etter først å ha vært styremedlem. Jeg er også styremedlem i Juristforbundets universitets- og høyskolegruppe. Det siste året har jeg sittet i styret i Akademikernes styre på OsloMet.

– For at universitetet skal gi et best mulig bidrag innenfor sitt samfunnsoppdrag, bør ansattes innsikt og synsvinkler nå arbeidsgiver. Rollen som kanal for dette må Akademiker-styret fortsette å ivareta.Etter at Staten og Akademikerne avtalte at all lønn skal forhandles lokalt, har arbeidsgiver og fagforeningene en viktig jobb med å etablere rutiner for, og løpende sikre, at våre medlemmer får en rimelig lønnsutvikling over tid. OsloMet må, som alle andre virksomheter, forvente endringer fremover. Jeg mener at styret i Akademikerne i slike prosesser må være aktive for å ta vare på arbeidstakernes interesser og påvirke fra de ansatte på OsloMets perspektiv. Dette gjelder for eksempel når vi møter krav til effektivisering, som i forbindelse med Administrasjon for fremtiden.

Takk for meg!

Det nærmer seg årsmøte for Akademikerne på OsloMet, og den 3. juni skal det velges ny leder og nestleder for styret. Etter to lærerike og spennende år som leder av Akademikerne på OsloMet gir jeg meg, og jeg begynner i ny jobb utenfor OsloMet 1. juni.  

Det har vært en glede å være leder for Akademikerne, og jeg fått gleden av å bli kjent med mange fine folk både i styret og medlemmer. Liker du mennesker, er dette et fantastisk verv! 

Valg av leder og nestleder 

Vervet som leder av Akademikerstyret er spennende, lærerikt, og ikke minst viktig for medlemmene og for OsloMet. Som leder av Akademikerne deltar man i jevnlige IDF (informasjons-, drøfting og forhandlings-) møter med ledelsen, man sitter i ulike arbeidsgrupper, deltar på budsjettkonferansen mm.  

For å trives i vervet bør man ha jobbet noen år på OsloMet, man bør være glødende interessert i spørsmål som angår de ansatte, og gjerne ha erfaring fra verv som tillitsvalgt, medlem av råd og utvalg, verneombud eller lignende.  

Mangler du erfaring, men er interessert i fagforeningsarbeid? Meld deg som interessert til vervet som nestleder!  

Vi har et styre med lang erfaring, og både leder og nestleder vil ha mye støtte fra flinke og erfarne folk i styret. I tillegg får du mulighet til å gå på mange kurs og konferanser gjennom fagforeningen sentralt.  

Frist 

Frist for å melde seg som leder- eller nestlederkandidat er 13. mai, send e-post til leder av valgkomiteen Pål Arne Kvalnes om dette er noe for deg. 

Spørsmål? 

Har du spørsmål om vervet eller hva som skal til for å stille til valg, så ta kontakt med valgkomiteen! 

I valgkomiteen sitter: 

Nestleder i Samfunnsviterne Pål Arne Kvalnes: palkva@oslomet.no 

Tidligere leder av Tekna Jarle Nystuen: jarle@oslomet.no 

Avtroppende leder Mona Sinding-Larsen: monlar@oslomet.no 

 

Årsmøte – mandag 3. juni

Vi avholder årsmøte for Akademikerne OsloMet mandag 3. juni, klokken 14.00-16.00 i KK-senteret . På årsmøtet skal det velges leder og nestleder for Akademikerne for neste 2-årsperiode. For å stille til valg, må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen eller styret i Akademikerne OsloMet senest tre uker før, det vil si 13. mai.

Valgkomiteen består av:
Mona Sinding-Larsen, e-post: monlar@oslomet.no
Jarle Nystuen, e-post: jarle@oslomet.no
Pål Arne Kvalnes, e-post: palkva@oslomet.no

 

Valgreglementet kan leses her:
Valgregler for valg av felles hovedtillitsvalgt på OsloMet for Akademikerne.

Mer informasjon om årsmøtet legges ut etterhvert. I tillegg til valg, vil det også være en faglig del på årsmøtet.

Høringsprosesser – evaluering av fakultetsråd og ORV-rapport

Akademikerne er invitert til å mene noe om to ulike høringer:

 • Evalueringen av fakultetsrådene
 • Notat om ORV-prosjektet

I den forbindelse ønsker vi medlemmenes innspill på de to høringene. Vi holder et medlemsmøte om de to høringene mandag 11. februar klokken 10.00-11.00 i P46 rom 301 (styrerommet innerst i KK-senteret). Vi får besøk av NIBR-forskerne bak rapporten; Sigrun Stokstad og/eller Einar Braathen

Har du ikke anledning til å komme? Send kommentarer på e-post til oss i styret!

Evalueringen av fakultetsråd
Evalueringen av fakultetsrådene er omtalt i oppslag i Khrono, og det ble også organisert et lanseringsmøte for rapporten i Athene 1 den 22. januar. I høringsnotatet er høringsinstansene bedt om å se spesielt på kapittel 3 om erfaringer med innføring av fakultetsråd og evalueringsrapportens anbefalinger i kapittel 6.2.2 og 6.2.3.

Høringsdokumenter:
Høring om rapport om evaluering av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet
Rapport fra NIBR om evaluering av ordningen med fakultetsråd

Notat om ORV-prosjektet
ORV-notatet skisserer muligheter og foreslår ulike tiltak for effektivisering på områdene for økonomi, HR og samfunnskontakt og informasjon. Basert på tilbakemeldingene fra høringsinstansene vil ORV-direktøren legge fram endelige forslag til tiltak for rektor.

Høringsdokumentene:
Høring på notat om ORV-prosjektet
Rapport i ORV-prosjektet

2.5.3 – særskilte lønnsforhandlinger

Den 12. mars blir det en ny runde med såkalte  2.5.3 forhandlinger (etter § 2.5.3. i hovedtariffavtalen), det vil si individuelle forhandlinger på særskilte vilkår. Det er vanligvis tre slike forhandlinger i året, to om våren og et om høsten. 2.5.3.  krav kan være aktuelt dersom et eller flere punkter kan oppfylles:

 • du har fått vesentlig endringer av dine arbeidsoppgaver
 • du har gjort en ekstraordinært innsats utover det som kan forventes i din stilling
 • for å rekruttere og beholde en medarbeider

Det er ikke enkelt å få gjennomslag på 2.5.3 grunnlag, sjekk om du oppfyller vilkårene på OsloMets sider: https://ansatt.oslomet.no/lokale-lonnsforhandlinger

Akademikerforeningene på OsloMet har satt 5. februar som felles frist, og krav sendes til din forening. Har ikke din forening egen tillitsvagt, kan kravet sendes til leder for Akademikerne: Mona Sinding-Larsen.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

Skjema finner du her.

Er du nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering, etter Hovedavtalens §2.5.5. Du har ikke rett på en oppjustering, men leder skal vurdere om du ble riktig plassert da du ble ansatt. Det kan være lurt å minne din leder på dette innen et år er omme.

Medlemsmøter våren 2019

Vi har åpne medlemsmøter i forkant av hvert sentrale IDF-møte. Møterom er satt i parentes.

 • Tirsdag 29. januar, klokken 10.30-11.30 (P46 – rom PA478)
 • Onsdag 27. februar, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI731
 • Mandag 25. mars, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI631)
 • Mandag 29. april, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI731)

Årsmøte holdes mandag 3. juni, klokken 14.00-16.00 PA311 (KK-senteret)

Vi tar også gjerne imot innspill til sakene på e-post om du ikke har mulighet til å komme på møtet!

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer ved OsloMet en god jul og et godt nytt år! Vi ses i 2019!

Med hilsen styret i Akademikerne

Resultat fra høstens lokale lønnsforhandlinger

Forhandlingene for Akademikernes medlemmer ble gjennomført torsdag 25.10 og fredag 26.10. Rammen for forhandlingene var en avsetning på 2,8 % av Akademikernes lønnsmasse, med virkning fra 1. mai 2018.

Foreningene som er tilsluttet Akademikerne ble i forhandlingene enige med arbeidsgiver om et generelt tillegg til alle på 1,4 %. Resten av potten ble gitt til individuelle tillegg. Dessverre er det slik at forhandlingspotten er begrenset, så mange har ikke fått uttelling på sine krav.

En felles protokoll for begge tariffavtalene vil bli lagt ut i ettermiddag i infosentre og hovedresepsjonen i P46.

Det vil bli sendt ut brev til alle ansatte som har fått individuelt tillegg fra HR sentralt.