Home » 2015 » august

Monthly Archives: august 2015

Organisering av fellesadministrasjonen, en direktør for det hele?

De tre avdelingene for FoU, Utdanning og Læringssenter er nå plassert under de to prorektorene. Nå gjenstår organisatoriske plassering av Ressursutvikling og infrastruktur (RI) og Samfunnskontakt og kommunikasjon (SK). De utgjør totalt åtte avdelinger/enheter/seksjoner:
Eiendom, HMS, HR, IT, SDI, SK, Sikkerhet og beredskap, Økonomi og virksomhetsstyring.

De tre skissete modellforslagene, A, B og C har alle  fordeler og ulemper. Det som er felles er at alle modellene lande på at det blir to avdelinger, hvorfor det? Ingen av modellene vil da kunne ha en direktør som har fagkompetanse for hele sin avdeling, for om det faglige skulle være førende  burde det nesten vært åtte avdelinger, .ikke to.

Ettersom det er såpass vanskelig å velge en modell framfor en annen, og hver modell uansett innehar flere fagområder, og hvert fagområde uanset må til en viss grad også koordineres på tvers med en andre kan vi kanskje  like gjerne  slå alle avdelinger sammen og få én ny direktør-.

Fordel: færre topp ledere, ingen av  fagområdene får en underordnet plass i organisajonskartet, eller lengre vei til ledelsen.

Da får rektor én stab, direktør for intern administrasjon, mens prorektorene har sine stabsdirektører, hhv FoU, Utdanning og læringssenter.

Den lille utfordringen som da gjenstår er kun å få fatt i en sabla god og samlende  direktør.

Kommenter innspillet her på bloggen, og eller møt opp på Akademikernes medlemsmøte 26. august om du har noen formening om dette, eller send til  oss i styret. Vi må ha alle innspill til onsdag 26. august om du ønsker din vurdering skal bli med i høringsnotatet fra Akademikerne.

Medlemsmøte 26. august

Minner om medlemsmøte  onsdag  26. august  kl 12.30-13.30
Møtested: P48,  R701

Der vil vi blant annet gjennomgå noen av planene fremover for vårt Akademiker samarbeid, som selvsagt vil være åpne for innspill.

I tillegg vil sakene til det sentrale IDF tas opp, de sendes ut med epost til dere ca en uke i forkant av medlemsmøte.

Det vil og være siste mulighet til å komme med innspill  til ny organsering av de sentrale avdelingene RI (Ressursutvikling og infrastruktur) og SK (Samfunnskontakt og kommunikasjon), se her

Velkommen til medlemsmøte, kaffe og te loves !

Revidering av Akademikernes valgordning?

Styret skal ha sitt første møte  etter sommeren nå på onsdag. På bakgrunn av erfaringen med siste valgrunde mener jeg vi bør se på vårt  valgreglement  på nytt. Må ledervervene være  for to år om gangen? Og skal det fortsatt være et helt åpent valg?

Jeg har selv ment at et åpent valg  hvor alle medlemmene kan delta er mest demokratisk, men  det har og en slagside, vil alltid den største foreningen få flest stemmer?

Selv er jeg ganske overbevist om at mange av våre Akademiker medlemmer ikke kun velger kandidat utfra egen forening, det så vi og på siste valgmøte.

Men for å unngå en potensiell slagside, kan det nok være fornuftig at styret  peker ut lederkandidaten/e, noe som er i tråd med Akademikernes sitt sentrale valgreglement.

Og dersom Akademikerstyret selv kunne enes om og peke ut lederkandidater, kunne  vi kanskje fått til en bedre/større rekruttering fra alle foreninger, kanskje allerede fra neste år?