Home » Ukategorisert » Organisering av fellesadministrasjonen, en direktør for det hele?

Organisering av fellesadministrasjonen, en direktør for det hele?

De tre avdelingene for FoU, Utdanning og Læringssenter er nå plassert under de to prorektorene. Nå gjenstår organisatoriske plassering av Ressursutvikling og infrastruktur (RI) og Samfunnskontakt og kommunikasjon (SK). De utgjør totalt åtte avdelinger/enheter/seksjoner:
Eiendom, HMS, HR, IT, SDI, SK, Sikkerhet og beredskap, Økonomi og virksomhetsstyring.

De tre skissete modellforslagene, A, B og C har alle  fordeler og ulemper. Det som er felles er at alle modellene lande på at det blir to avdelinger, hvorfor det? Ingen av modellene vil da kunne ha en direktør som har fagkompetanse for hele sin avdeling, for om det faglige skulle være førende  burde det nesten vært åtte avdelinger, .ikke to.

Ettersom det er såpass vanskelig å velge en modell framfor en annen, og hver modell uansett innehar flere fagområder, og hvert fagområde uanset må til en viss grad også koordineres på tvers med en andre kan vi kanskje  like gjerne  slå alle avdelinger sammen og få én ny direktør-.

Fordel: færre topp ledere, ingen av  fagområdene får en underordnet plass i organisajonskartet, eller lengre vei til ledelsen.

Da får rektor én stab, direktør for intern administrasjon, mens prorektorene har sine stabsdirektører, hhv FoU, Utdanning og læringssenter.

Den lille utfordringen som da gjenstår er kun å få fatt i en sabla god og samlende  direktør.

Kommenter innspillet her på bloggen, og eller møt opp på Akademikernes medlemsmøte 26. august om du har noen formening om dette, eller send til  oss i styret. Vi må ha alle innspill til onsdag 26. august om du ønsker din vurdering skal bli med i høringsnotatet fra Akademikerne.


2 kommentarer

  1. Jeg synes innspillet er godt, og er enig i argumentene. Èn felles avdeling vil forhåpentlig gi bedre forutsetninger for samordning av fagområder og god kommunikasjon enn ved å dele i to avdelinger. Og med en god prosess rundt utlysning og ansettelse av direktør for avdelingen, så håper jeg resultatet blir bra.

    Hilsen Trine (som dessverre ikke kommer på medlemsmøtet pga kurs hos Samfunnsviterne)

  2. Jeg har ikke mulighet til å delta på møtet i dag, så her er et par innspill fra meg 🙂

    Jeg er enig i argumentene, og ønsker at vi også kan kommentere at høringsnotater oppleves noe mangelfullt ettersom det verken gis en vurdering av eller en grundig beskrivelse av de ulike modellene. Ettersom dette mangler, er det svært vanskelig å bedømme styrker og svakheter ved modellene. Det gjør det også svært vanskelig å se begrunnelsen bak kommentarene til modellene, og dermed være enig eller uenig i disse.

    Videre henvises det til styresak 39/14 som begrunnelse for hvorfor det skal være 2 avdelinger. Så vidt jeg husker var det ikke anledning til å kommentere på organiseringen av FA i den styresaken, da dette skulle håndteres i en egen sak. Det bør derfor være fullt mulig å kunne vurdere andre løsninger på organisering av FA.

    Hvis vi skal kommentere de foreslåtte modellene, synes jeg alt. B er det dårligste, ettersom det der blir store forskjeller i størrelse på avdelingene – noen som jo nevnes som et problem i dagens modell (RI vs. SK).

Legg igjen en kommentar til Trine Neset Brødremoen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *