Home » 2015 » oktober

Monthly Archives: oktober 2015

Prodekanrollen og administrativ organisering på fakultetene?

Forslaget i hørinsnotater er at prodekanrollen  omgjøres fra funksjon til lederstilling med studie- og forskningsadministrasjon under seg, slik det nå er vedtatt på institusjonsnivå,  i fellesadministrasjonen (FA).

1.  Skal prodekan for utdanning kun ha lederansvar for seksjonsjefen/e,  hva med de eventuelle gruppelederne i studieadministrasjonen?
2.: Hva med rollen som fakultetsdirektør, dersom hun/han kun blir leder av resten  av administrasjonen (som i FA hvor det blir en eller to direktører), altså for HR, økonomi og andre i stab?
3.: Hvilken betydning får det for instituttenene at administrasjonen  blir tredelt, og at fakultetet kun får en administrativ direktør for virksomeheten.

Høringssnotat finner dere her: http://blogg.hioa.no/organisasjon2015/
Vi har frist til 5. november med å komme med vår uttalelse, så kjør debatt!

Kommenter  her i blogg, kontakt oss i styret og/eller møt opp på medlemsmøte 20. oktober!