Home » 2016

Yearly Archives: 2016

Valg av ny leder og nestleder i Akademikerne

Etter påske vil Akademikerne ha valg av nye ledere.  Funksjontiden vil være i to år fra 1. august 2016. Dette er spennende og lærerike verv som vi ønsker at flere skal kunne få  erfaring med.  Det vil og være en stor fordel for oss i Akademikerne at lederverv byttes på, slik at vi får motiverte og  engasjerte ledere.

De er avsatt en viss tidsressurs, så lederne skal bli noe frikjøpt fra andre oppgaver.  For mer informasjon om hva vervene innebærer, ta kontakt med din tillitsvalgte i styret eller med oss som nå er ledere.

Vi vil etterhvert også nedsette en valgkomite.

Ønsker dere alle en deilig jul og gode fridager.

 

 

 

 

 

Lønnsforhandlinger-fra administrasjonen

Link til lønnsforhandlinger høst 2016, lagt ut av adminstrasjonen, finner du her på den ïnterne nettsiden for tilsatte -NAP:
https://tilsatt.hioa.no/lokale-lonnsforhandlinger

Der finner du flere statistikk oversikter som kan være interessante for deg, men de er ikke på individnivå. Og om du lurer på hva en kollega tjener kan du kontakte HR, men de vil samtidig sende melding tibake din kollega om at du har etterspurt denne infoen. Så kanskje det da kan være like greit å spørre din kollega direkte – om dette skulle være  noe du lurer på.

Angående forhandlinger på særskilt grunnlag, det blir ingen 2.5.3 forhandlinger nå i høst, (tidligere 2.3.4 forhandlinger).  Mest sannsynlig vil dette  settes opp først på nyåret.

Høstens lønnsforhandlinger

Din tillitsvalgte forhandler for deg
I lønnsforhold er det leder for din medlemsforening som forhandler for deg.  Dersom din medlemforening ikke har en tillitsvalg  på HiOA som kan forhandle for deg må du kontakte din medlemforening sentralt. Alternativt kan du og kontakte en i styret.

Lønnsamtale
Minner om at du har rett på en årlig lønnsamtale med din leder, så vi anbefaler  alle å ha en slik samtale, især om du planlegger å legge fram lønnkrav..

Nytilsatt?
Innen 12 mnd. etter tilsetting skal din leder vurdere  din lønnplassering. Du har altså ikke rett på en oppjustering men leder skal vurdere om du er riktig plassert.  Minn gjerne din leder om dette.

Forhandlinger på særlig grunnlag 2.5.3
(tidligere 2.3.4 ), dato er  tirsdag 4. oktober. NB DENNE DATO UTGÅR, BLIR UTSATT TIL SENERE, MULIGENS   TIL NYÅRET   Vanligvis må da krav innsendes til din respektive tillitsvalgte senest tre uker uker i forkant (NB din medlemsforening kan ha andre frister).

Det gjelder altså for dere som har fått vesentlige endringer i stillingen, har gjort ekstraordinær arbeidsinnsats utover det som kan forventes, eller for å beholde medarbeider som er i ferd med å forlate HiOA, se nærmere her:
https://tilsatt.hioa.no/lokale-lonnsforhandlinger

Er du under denne kategorien , dvs. særlig grunnlag, bør du søke om opprykk, Kravskjema finner du og på overnevnte nettside. Bruk din tillitsvalgte.

Høstens lokale forhandlinger, etter  § 2.5.1 i hovedtariffavtalen (tidligere 2.3.3)  skal være avsluttet for oss i Akademikerne 31. oktober.

De som følger den andre tariffavtalen har fått et større flatt tillegg, 1, 15 %, mens Akademikerne har fått 0,5 %. Derfor har Akademikerne noe mer å forhandle for lokalt, 2,3 %, mens de som følger den andre tariffen har 1,15 % å forhandle for.   Akademikeren kan også vurdere  å gi  et  flatt tillegg til alle for å sikre at alle får noe utover de 0,5 % som allerede er gitt sentralt. Men føringene  for forhandlingene er enda ikke avklart fra Akademikernes side.  Uansett er ikke potten særlig stor, så det blir ikke mye å forhandle for.

Bruk gjerne bloggen for å legge inn dine innspill,  eller kontakt din respektive tillitsvalgte..

Tariff, den totaløkonomiske rammen er lik for alle

Og bare for å poengtere, den totaløkonomiske rammen er lik mellom Akademikerne og de andre hovedorganisasjonene. Men Akademikeren får større del av sin pott å forhandle for lokalt, dvs. 75 %,  mens de andre hovedorganisasjonene får 50% av sin pott til å forhandle for lokalt.

Da vil det være opp til Akademikerne lokalt hvordan fordelingen skal være.

Les mer  i nyhetsbrev fra Akademikerne om den nye  tariffavtalen og hva den betyr for oss

Vi diskuterer dette  videre på neste medlemsmøte, 8.juni.

Medlemsmøte 8. juni
Neste medlemsmøte  er  8. juni kl 12.30-13.30 (sent lunsjmøte), i  P35, møterom PI731.

Medlemsmøtene fra høsten vil stort sett være mer sentralt plassert på Bislett, og mer tilnærmet lunsjtid. Dessverre fikk  vi dette ikke til i vårt neste møte.

 

Tariffavtalene landet – for alle i staten

Akademikermedlemmer vil få info fra sine respektive foreninger.

Men for å oppsummere min forståelse så langt- heldigvis kom partene til enighet i morgentimene, altså ingen streik. Avtalen de andre da har landet er ikke så veldig ulik Akademikerne sin avtale som ble inngått  for en måned siden.

LO, UiO og YS  fordeler 50 /50 sentralt/lokalt, mens i Akademikerne sin fordeling er 25/75 sentralt /lokalt. Rammen er lik hos begge, dvs 2, 4 %, som i frontfagene.

Når det gjelder prinsippet med pensjon og mulighet for å forhandle om den har ALLE hovedorganisasjonene vært enige, alle har ønsket den inn i tariffområdet for å kunne beholde forhandlingsmulighet der (i praksis streikerett). Pensjonsforhandlingene er foreløpig tatt ut, dvs. utsatt, noe alle hovedorganisasjonene er fornøyd med for å kunne lande årets hovedoppgjør.

Og for sikkerhets skyld, Akademikerne har ikke gitt fra seg streikeretten, rammen skal fortsatt forhandles sentralt.  Også tariffavtalens bestemmelser vedrørende arbeidsvilkår (arbeidstid, lønn ved sykdom osv.) er fortsatt lik for alle ansatte i staten og skal fortsatt forhandles sentralt.

Hvordan organiseringen av lønnsforhandlingene  blir fremover  vil være noe anderledes. Det ligger i hvertfall en langt større fleksibilitet i avtalene nå. Sammen med arbeidsgiver og de andre organisasjonene på HiOA må vi altså se på hvordan høsten forhandlinger da skal foregå her hos oss.

Og som dere vet forhandler ikke Akademikerne i utgangspunktet samlet her på HiOA når det gjelder tariffområdet, så det vil uansett være din respektive tillitsvalgte som er din kontaktperson rundt alt med lønn og tariff.

Har  du kommentarer rundt dette, bruk gjerne denne bloggen.

Se og pressemelding fra Akademikerne

Medlemsmøtene  fra mai vil i hovedsak settes opp som utvidete lunjsmøter fra kl 11.30 til 12.30.