Home » 2016 » mai

Monthly Archives: mai 2016

Tariff, den totaløkonomiske rammen er lik for alle

Og bare for å poengtere, den totaløkonomiske rammen er lik mellom Akademikerne og de andre hovedorganisasjonene. Men Akademikeren får større del av sin pott å forhandle for lokalt, dvs. 75 %,  mens de andre hovedorganisasjonene får 50% av sin pott til å forhandle for lokalt.

Da vil det være opp til Akademikerne lokalt hvordan fordelingen skal være.

Les mer  i nyhetsbrev fra Akademikerne om den nye  tariffavtalen og hva den betyr for oss

Vi diskuterer dette  videre på neste medlemsmøte, 8.juni.

Medlemsmøte 8. juni
Neste medlemsmøte  er  8. juni kl 12.30-13.30 (sent lunsjmøte), i  P35, møterom PI731.

Medlemsmøtene fra høsten vil stort sett være mer sentralt plassert på Bislett, og mer tilnærmet lunsjtid. Dessverre fikk  vi dette ikke til i vårt neste møte.

 

Tariffavtalene landet – for alle i staten

Akademikermedlemmer vil få info fra sine respektive foreninger.

Men for å oppsummere min forståelse så langt- heldigvis kom partene til enighet i morgentimene, altså ingen streik. Avtalen de andre da har landet er ikke så veldig ulik Akademikerne sin avtale som ble inngått  for en måned siden.

LO, UiO og YS  fordeler 50 /50 sentralt/lokalt, mens i Akademikerne sin fordeling er 25/75 sentralt /lokalt. Rammen er lik hos begge, dvs 2, 4 %, som i frontfagene.

Når det gjelder prinsippet med pensjon og mulighet for å forhandle om den har ALLE hovedorganisasjonene vært enige, alle har ønsket den inn i tariffområdet for å kunne beholde forhandlingsmulighet der (i praksis streikerett). Pensjonsforhandlingene er foreløpig tatt ut, dvs. utsatt, noe alle hovedorganisasjonene er fornøyd med for å kunne lande årets hovedoppgjør.

Og for sikkerhets skyld, Akademikerne har ikke gitt fra seg streikeretten, rammen skal fortsatt forhandles sentralt.  Også tariffavtalens bestemmelser vedrørende arbeidsvilkår (arbeidstid, lønn ved sykdom osv.) er fortsatt lik for alle ansatte i staten og skal fortsatt forhandles sentralt.

Hvordan organiseringen av lønnsforhandlingene  blir fremover  vil være noe anderledes. Det ligger i hvertfall en langt større fleksibilitet i avtalene nå. Sammen med arbeidsgiver og de andre organisasjonene på HiOA må vi altså se på hvordan høsten forhandlinger da skal foregå her hos oss.

Og som dere vet forhandler ikke Akademikerne i utgangspunktet samlet her på HiOA når det gjelder tariffområdet, så det vil uansett være din respektive tillitsvalgte som er din kontaktperson rundt alt med lønn og tariff.

Har  du kommentarer rundt dette, bruk gjerne denne bloggen.

Se og pressemelding fra Akademikerne