Home » 2016 » august

Monthly Archives: august 2016

Høstens lønnsforhandlinger

Din tillitsvalgte forhandler for deg
I lønnsforhold er det leder for din medlemsforening som forhandler for deg.  Dersom din medlemforening ikke har en tillitsvalg  på HiOA som kan forhandle for deg må du kontakte din medlemforening sentralt. Alternativt kan du og kontakte en i styret.

Lønnsamtale
Minner om at du har rett på en årlig lønnsamtale med din leder, så vi anbefaler  alle å ha en slik samtale, især om du planlegger å legge fram lønnkrav..

Nytilsatt?
Innen 12 mnd. etter tilsetting skal din leder vurdere  din lønnplassering. Du har altså ikke rett på en oppjustering men leder skal vurdere om du er riktig plassert.  Minn gjerne din leder om dette.

Forhandlinger på særlig grunnlag 2.5.3
(tidligere 2.3.4 ), dato er  tirsdag 4. oktober. NB DENNE DATO UTGÅR, BLIR UTSATT TIL SENERE, MULIGENS   TIL NYÅRET   Vanligvis må da krav innsendes til din respektive tillitsvalgte senest tre uker uker i forkant (NB din medlemsforening kan ha andre frister).

Det gjelder altså for dere som har fått vesentlige endringer i stillingen, har gjort ekstraordinær arbeidsinnsats utover det som kan forventes, eller for å beholde medarbeider som er i ferd med å forlate HiOA, se nærmere her:
https://tilsatt.hioa.no/lokale-lonnsforhandlinger

Er du under denne kategorien , dvs. særlig grunnlag, bør du søke om opprykk, Kravskjema finner du og på overnevnte nettside. Bruk din tillitsvalgte.

Høstens lokale forhandlinger, etter  § 2.5.1 i hovedtariffavtalen (tidligere 2.3.3)  skal være avsluttet for oss i Akademikerne 31. oktober.

De som følger den andre tariffavtalen har fått et større flatt tillegg, 1, 15 %, mens Akademikerne har fått 0,5 %. Derfor har Akademikerne noe mer å forhandle for lokalt, 2,3 %, mens de som følger den andre tariffen har 1,15 % å forhandle for.   Akademikeren kan også vurdere  å gi  et  flatt tillegg til alle for å sikre at alle får noe utover de 0,5 % som allerede er gitt sentralt. Men føringene  for forhandlingene er enda ikke avklart fra Akademikernes side.  Uansett er ikke potten særlig stor, så det blir ikke mye å forhandle for.

Bruk gjerne bloggen for å legge inn dine innspill,  eller kontakt din respektive tillitsvalgte..