Home » 2017

Yearly Archives: 2017

Medlemsmøter våren 2018

Vi fortsetter, tradisjonen tro, med åpne medlemsmøter. Møtene er lagt i forkant av de sentrale IDF-møtene, slik at vi kan få innspill og tilbakemeldinger fra dere.

Møtene holdes i Pilestredet 35, møterom PI731.

 • Tirsdag 30. januar, klokken 11.30-12.30
 • Onsdag 28. februar. klokken 11.30-12.30
 • Tirsdag 17. april, klokken 11.30-12.30

Vi håper å se deg på møte!

Hilsen styret i Akademikerne OsloMet

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Håper alle får noen velfortjente fridager etter en innholdsrik og hektisk høst.

Vennlig hilsen Mona Sinding-Larsen, leder

Høring på merittering av undervisning

Hei medlemmer av Akademikerne,

Vi har mottatt en høring på merittering av undervisning. Frist sentralt er 18. januar, fint om eventuelle innspill sendes til meg på e-post: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 10. januar, så styret i Akademikerne har tid til å utforme et felles høringssvar.

Les dokumentene her:
Høring – Meritteringsordning for undervisere ved HiOA
Merittering av undervisning
Notat_merittering

Om høringen:
Generelt tenker vi at det er positivt med en ordning som belønner og oppmuntrer god undervisning. Men vi lurer på om dere har noen meninger, spesielt om følgende spørsmål:

 • Er det fornuftig med opprettelse av et kollegium av meritterte undervisere, og hvilken rolle bør et slikt kollegium ha på HiOA?
 • Bør et kollegium ha antallbegrensning eller tidsbegrensning? Vi mener det ikke trenger å være det
 • Er kriteriene som er nevnt i rapporten fornuftige og mulige å oppfylle på en ikke for byråkratisk rapporteringsmåte?
 • Er lønnsopprykket (35 000 kr per år) i en fornuftig størrelse?

Hilsen Mona

Høring på Strategi for digital transformasjon

HiOA har sendt ut et utkast til Strategi for digital transformasjon.

Høringsdokumentet som er sendt ut finner du her:
Høring Strategi for digital transformasjon

Vi kan gi innspill og synspunkter på alle deler av høringsutkastet, men er bedt særlig om å gi tilbakemelding på følgende:

 1. Svarer forslaget på de utfordringene det nye universitetet vil stå overfor i årene som kommer?
 2. Kommentér på, og foreslå eventuelle endringer til målbildet, mål og tiltak

Høringsfristen sentralt er 1. desember. Fint om dere gir tilbakemeldinger via kommentarer på denne siden, eller på e-post til meg på: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 24.11. Styret i Akademikerne vil deretter sy sammen innkomne innspill til et høringssvar.

Resultat lokale lønnsforhandlinger (2.5.1)

Årets lokale forhandlinger på høgskolen ble gjennomført 7. september. Rammen på årets mellomoppgjør var på 0,85 % av Akademikernes lønnsmasse per 1. oktober 2017.

Rammen på oppgjøret er på linje med frontfaget og arbeidslivet forøvrig. Akademikernes gode oppgjør i 2016 er årsaken til at det er noe mindre midler til fordeling i år. Vi fikk høye tillegg i fjor, og tar dermed med denne gevinsten inn i 2017 som et såkalt overheng i årets oppgjør.

Foreningene har vektlagt at alle medlemmene skal bli tilgodesett i lønnsforhandlingene, og på bakgrunn av årets moderate oppgjør er resultatet at alle Akademikermedlemmer får et likt prosentpåslag til lønn og stillingsprosent den enkelte har per 1. oktober 2017.

Du kan lese mer her:
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/resultat-lokale-lonnsforhandlinger
Se protokollen fra forhandlingene her:
https://tilsatt.hioa.no/documents/585743/62877881/Skannet+protokoll+-+Akademikerne.pdf/d7ff7b9e-65a7-4f99-0aa3-93c24013aaf8

Ønsker du å lese informasjon fra Akademikerne stat om mellomoppgjøret 2017, og litt mer om hvorfor Akademikerne ønsker lokale fremfor sentrale forhandlinger, les infoskriv her:
Infoskriv fra Akademikerne stat

Medlemsmøter høst 2017

Høstens medlemsmøter holdes i lunsjtiden fra 11.30-12.30 på datoene under. Sted er P35, rom PI731.

 • Tirsdag 29. august
 • Onsdag 20. september
 • Onsdag 18. oktober
 • Onsdag 15. november
 • Onsdag 6. desember

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til tema/saker på e-post:
mona.sinding-larsen@hioa.no

Akademikerne HiOA har fått ny leder

Akademikerne avholdt i dag, tirsdag 13. juni  valgmøte.

Seniorrådgiver Mona Sinding-Larsen ble valgt som ny leder av Akademikene for to år, fra 1. august 2017.  Seniorrådgiver Tom  E. Syvertsen fortsetter som nestleder.

Vi gratulerer!

Valgmøte før sommeren

Som kjent blir det et valgmøte før sommeren, dato er ikke satt enda. Det bli et vanlig medlemsmøte  onsdag 3. mai kl 11.30 i P35, PI731.

Legger og ved vår Høringsuttalelse fra Akademikerne til Strategi 2024.

Takk til dere som bidro!

Høringsuttalelse Campus Lillestrøm

Akademikerne sendte inn en felles høringsuttalelse, som du finner her:
Høringsuttalelse fra Akademikerne, Campus Lillestrøm

Tekna hadde  også egen høringsuttalelse:
Høringssuttalelse Campus Lillestrøm_fra Tekna

Minner om neste medlemsmøte som er  onsdag 5. april, i P35- Pi731, kl 11.30-12.30 (lunsjmøte).