Home » 2017 » september

Monthly Archives: september 2017

Resultat lokale lønnsforhandlinger (2.5.1)

Årets lokale forhandlinger på høgskolen ble gjennomført 7. september. Rammen på årets mellomoppgjør var på 0,85 % av Akademikernes lønnsmasse per 1. oktober 2017.

Rammen på oppgjøret er på linje med frontfaget og arbeidslivet forøvrig. Akademikernes gode oppgjør i 2016 er årsaken til at det er noe mindre midler til fordeling i år. Vi fikk høye tillegg i fjor, og tar dermed med denne gevinsten inn i 2017 som et såkalt overheng i årets oppgjør.

Foreningene har vektlagt at alle medlemmene skal bli tilgodesett i lønnsforhandlingene, og på bakgrunn av årets moderate oppgjør er resultatet at alle Akademikermedlemmer får et likt prosentpåslag til lønn og stillingsprosent den enkelte har per 1. oktober 2017.

Du kan lese mer her:
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/resultat-lokale-lonnsforhandlinger
Se protokollen fra forhandlingene her:
https://tilsatt.hioa.no/documents/585743/62877881/Skannet+protokoll+-+Akademikerne.pdf/d7ff7b9e-65a7-4f99-0aa3-93c24013aaf8

Ønsker du å lese informasjon fra Akademikerne stat om mellomoppgjøret 2017, og litt mer om hvorfor Akademikerne ønsker lokale fremfor sentrale forhandlinger, les infoskriv her:
Infoskriv fra Akademikerne stat