Home » 2017 » november

Monthly Archives: november 2017

Høring på Strategi for digital transformasjon

HiOA har sendt ut et utkast til Strategi for digital transformasjon.

Høringsdokumentet som er sendt ut finner du her:
Høring Strategi for digital transformasjon

Vi kan gi innspill og synspunkter på alle deler av høringsutkastet, men er bedt særlig om å gi tilbakemelding på følgende:

  1. Svarer forslaget på de utfordringene det nye universitetet vil stå overfor i årene som kommer?
  2. Kommentér på, og foreslå eventuelle endringer til målbildet, mål og tiltak

Høringsfristen sentralt er 1. desember. Fint om dere gir tilbakemeldinger via kommentarer på denne siden, eller på e-post til meg på: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 24.11. Styret i Akademikerne vil deretter sy sammen innkomne innspill til et høringssvar.