Home » 2017 » desember

Monthly Archives: desember 2017

Medlemsmøter våren 2018

Vi fortsetter, tradisjonen tro, med åpne medlemsmøter. Møtene er lagt i forkant av de sentrale IDF-møtene, slik at vi kan få innspill og tilbakemeldinger fra dere.

Møtene holdes i Pilestredet 35, møterom PI731.

  • Tirsdag 30. januar, klokken 11.30-12.30
  • Onsdag 28. februar. klokken 11.30-12.30
  • Tirsdag 17. april, klokken 11.30-12.30

Vi håper å se deg på møte!

Hilsen styret i Akademikerne OsloMet

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Håper alle får noen velfortjente fridager etter en innholdsrik og hektisk høst.

Vennlig hilsen Mona Sinding-Larsen, leder

Høring på merittering av undervisning

Hei medlemmer av Akademikerne,

Vi har mottatt en høring på merittering av undervisning. Frist sentralt er 18. januar, fint om eventuelle innspill sendes til meg på e-post: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 10. januar, så styret i Akademikerne har tid til å utforme et felles høringssvar.

Les dokumentene her:
Høring – Meritteringsordning for undervisere ved HiOA
Merittering av undervisning
Notat_merittering

Om høringen:
Generelt tenker vi at det er positivt med en ordning som belønner og oppmuntrer god undervisning. Men vi lurer på om dere har noen meninger, spesielt om følgende spørsmål:

  • Er det fornuftig med opprettelse av et kollegium av meritterte undervisere, og hvilken rolle bør et slikt kollegium ha på HiOA?
  • Bør et kollegium ha antallbegrensning eller tidsbegrensning? Vi mener det ikke trenger å være det
  • Er kriteriene som er nevnt i rapporten fornuftige og mulige å oppfylle på en ikke for byråkratisk rapporteringsmåte?
  • Er lønnsopprykket (35 000 kr per år) i en fornuftig størrelse?

Hilsen Mona