Home » 2018

Yearly Archives: 2018

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer ved OsloMet en god jul og et godt nytt år! Vi ses i 2019!

Med hilsen styret i Akademikerne

Resultat fra høstens lokale lønnsforhandlinger

Forhandlingene for Akademikernes medlemmer ble gjennomført torsdag 25.10 og fredag 26.10. Rammen for forhandlingene var en avsetning på 2,8 % av Akademikernes lønnsmasse, med virkning fra 1. mai 2018.

Foreningene som er tilsluttet Akademikerne ble i forhandlingene enige med arbeidsgiver om et generelt tillegg til alle på 1,4 %. Resten av potten ble gitt til individuelle tillegg. Dessverre er det slik at forhandlingspotten er begrenset, så mange har ikke fått uttelling på sine krav.

En felles protokoll for begge tariffavtalene vil bli lagt ut i ettermiddag i infosentre og hovedresepsjonen i P46.

Det vil bli sendt ut brev til alle ansatte som har fått individuelt tillegg fra HR sentralt.

 

Ny logo

Som noen sikkert har fått med seg, Akademikerne har fått ny logo og uttrykk på nettsider. Se mer på nettsidene: https://akademikerne.no/

 

Medlemsmøte 10. september

Akademikerne holdt møte om høstens lønnsoppgjør på KK-senteret i går. Det møtte opp et tjuetalls medlemmer som fikk en gjennomgang av føringer og rammer for årets oppgjør, kort om styrets føringer og lokal lønnspolitikk og sist, men ikke minst, informasjon om hvordan man skriver krav.

Trude Sundtjønn, leder av Tekna ved OsloMet, holdt en presentasjon, som du finner under.

Husk fristen for innsending av krav som er 24. september! Trenger du hjelp til utforming av søknaden, ta kontakt i god tid før fristen.

Kontaktinformasjon til tillitsvalgte:

Econa og Samfunnsøkonomene: Bjørn Syvertsen
Norsk Psykologforening og Legeforeningen: Margaret Ford
Norges juristforbund:  Jorunn Wiig Strømberg Samfunnsviterne og Norges Farmaceutiske forening: Anne Thorsen/ Pål Arne Kvalnes
Tekna, Naturviterne og Norsk lektorlag: Trude Sundtjønn

Power point presentasjon fra medlemsmøtet

Medlemsmøte om lokalt lønnsoppgjør (2.5.1)

Velkommen til medlemsmøte om høstens lønnsoppgjør mandag 10. september fra 14.30-15.30. Møtet holdes i KK-senterets lokaler i P46, 3. etasje rom PA308.

I møtet går vi gjennom rammene for oppgjøret, og vil også komme med tips og råd om utfylling av lønnskrav.

Vi vil også minne om viktigheten av å gjennomføre en lønnssamtale med din nærmeste leder. Les mer om lønnssamtale på Akademikerne.no.

Vi vil legge ut mer informasjon her etterhvert for de som ikke har anledning til å delta på møtet.

Vennlig hilsen Mona
på vegne av Akademikerstyret

 

Medlemsmøter høsten 2018

Vi fortsetter med medlemsmøter koblet opp mot de sentrale IDF-møtene (informasjon-, drøfting og forhandling). Møtene holdes i Pilestredet 35 (to ulike møterom dette semesteret):

  • Mandag 17. september, klokken 11.00-12.00 (NB: sted er P35 rom PS639)
  • Tirsdag 16. oktober, klokken 12.30-13.30 rom PI731
  • Mandag 12. november, klokken 11.00-12.00 rom PI731
  • Mandag 3. desember, klokken 11.00-12.00 rom PI731

Vi sender ut sakene på e-post i forkant av møtet. Ta gjerne kontakt på e-post dersom du har innspill til tema/saker og ikke kan delta: mona.sinding-larsen@oslomet.no

 

Medlemsmøte om høstens hovedoppgjør

Så ble det på overtid enighet i årets lønnsoppgjør i staten. Resultatet ble 2,8 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. I tillegg er lønnssystemet ytterligere forenklet ved at lønnsrammer (29 ulike) erstattes med én lønnsstige. Les mer her: Informasjon fra Akademikerne stat om lønnsoppgjøret

Akademikerne ved OsloMet holder medlemsmøte om høsten hovedoppgjør den 11. juni, klokken 15.00-16.30. Møtet avholdes på KK-senteret (P46, 3 etg), rom PA 311.

Vel møtt!

Lokale forhandlinger 2.5.3 (tidligere 2.3.4)

Her er litt generell info om kommende lønnsforhandlinger. Vi har i hovedsak to lønnsforhandlinger, høstens 2.5.1 forhandlingene (tidligere 2.3.1 forhandlinger) som er basert på det sentrale oppgjøret, og våre lokale forhandlinger 2.5.3 (tid. 2.3.4 forhandlinger).

Høstens 2.5.1 forhandlinger
Som dere nok vet er Akademikerne stat i mekling ang. det sentrale oppgjøret. Vi håper det blir klart innen fristen 24. mai – og helst at vi unngår brudd og slipper streik. Når de sentrale forhandlinger er avklart vil Akademikerne OsloMet invitere til et medlemsmøte ang. høstens 2.5.1. forhandlinger. Vi satser på å sette opp et møte i starten av juni. For info om det sentrale lønnsoppgjøret se her:
http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/?folderpagesize=15

De lokale lønnsforhandlingene, 2.5.3
Foruten høstens 2.5.1. forhandlinger har vi tre årlige lokale lønnsforhandlinger her på OsloMet. Kraven skal da være basert på Særlig grunnlag, såkalte 2.5.3 forhandlinger etter § 2.5.3 i statens hovedtariffavtale, HTA).
https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2017/hta_2016-2018_2_avtaleaar_akademikerne.pdf

Neste forhandlingsmøte på OsloMet blir 12. juni. Krav må da innsendes til din forening aller senest tre uker i forkant, ta kontakt med foreningen din for informasjon om endelig frist. Helt generelt kan slike krav alltid sendes inn fortløpende og de vil da vurderes i førstkommende forhandlingsmøte.

Det gjelder altså om du har fått vesentlige endringer i stillingen, har gjort ekstraordinær arbeidsinnsats utover det som kan forventes i din stilling, eller for å beholde medarbeider som er i ferd med å forlate OsloMet (opprettholde motivasjonen for å bli værende) – og at disse endringen har skjedd siden sist du fikk et personlig lønnopprykk (enten etter 2.5.1 eller 2.5.3 forhandling) eller at endringene har skjedd etter at du ble ansatt. Merk at du om du ikke helt innfrir på det ene punktet kan det ofte være en kombinasjon av alle disse tre punktene som kan styrke kravet.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

For utforming av krav og mer om lønnsforhandlingene se her, hvor dere også finner kravskjema nederst på siden:
https://tilsatt.hioa.no/lokale-lonnsforhandlinger

Nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering. Du har altså ikke rett på en oppjustering men leder skal vurdere om du er riktig plassert. Minn gjerne din leder om dette.
Det er igjen etter § 2.5.5 punkt 3 i den ovennevnte tariffavtalen.

Oppsummering fra medlemsmøtet 8. mai

Cirka 25 medlemmer møtte opp da Akademikerne på OsloMet arrangerte pensjonskurs tirsdag 8. mai. Anders Kvam fra Tekna holdt kurset. Vi fikk innsikt i den fremforhandlede løsningen for ny offentlig tjenestepensjon, og ble forhåpentligvis litt klokere på hva dette har å si for både unge og eldre. Avtalen er fortsatt til vurdering hos de ulike arbeidstakerorganisasjonene. Er noen interesserte i lysbildearkene fra presentasjonen, ta kontakt på mona.sinding-larsen@oslomet.no, så kan vi sende dem til deg.

På slutten av møtet fikk vi også høre litt fra årets lønnsoppgjør, men der er vi fortsatt i megling slik at det er lite som er kommet ut av endelige resultater. Mer om dette kan leses her: http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/?folderpagesize=15

Forhandlinger i statlig sektor og medlemsmøte 8. mai

Forhandlingene i statlig sektor startet 5. april, og Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre, samt at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.
Les mer om forhandlingene, og Akademikernes krav.

Staten har også lagt fram sitt første krav. Staten har blant annet tatt inn at lønnstabellene skal ut – også i avtalene med LO, YS og Unio. Videre krever de at det avtalte tarifftillegget i sin helhet skal settes av til lokale  forhandlinger.
Statens krav finner du her.

 

Medlemsmøte 8. mai

Vi i styret i Akademikerne ved OsloMet inviterer alle medlemmer til medlemsmøte med tema årets tariffoppgjør og fremforhandlet forslag til ny offentlig tjenestepensjon. Vi får besøk av Anders Kvam fra Tekna og forhandlingsleder for Akademikerne som vil orientere om pensjonsavtalen.

Møtet holdes 8. mai, fra klokken 15.00-17.00 i KK-senteret rom PA314 (P46). Det blir enkel servering. Vi vil sende ut påmelding til møtet på e-post for å kunne beregne bestilling av drikke og pizza.

På vegne av styret for Akademikerne ved OsloMet,
Mona