Home » 2018 » april

Monthly Archives: april 2018

Forhandlinger i statlig sektor og medlemsmøte 8. mai

Forhandlingene i statlig sektor startet 5. april, og Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre, samt at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.
Les mer om forhandlingene, og Akademikernes krav.

Staten har også lagt fram sitt første krav. Staten har blant annet tatt inn at lønnstabellene skal ut – også i avtalene med LO, YS og Unio. Videre krever de at det avtalte tarifftillegget i sin helhet skal settes av til lokale  forhandlinger.
Statens krav finner du her.

 

Medlemsmøte 8. mai

Vi i styret i Akademikerne ved OsloMet inviterer alle medlemmer til medlemsmøte med tema årets tariffoppgjør og fremforhandlet forslag til ny offentlig tjenestepensjon. Vi får besøk av Anders Kvam fra Tekna og forhandlingsleder for Akademikerne som vil orientere om pensjonsavtalen.

Møtet holdes 8. mai, fra klokken 15.00-17.00 i KK-senteret rom PA314 (P46). Det blir enkel servering. Vi vil sende ut påmelding til møtet på e-post for å kunne beregne bestilling av drikke og pizza.

På vegne av styret for Akademikerne ved OsloMet,
Mona