Home » 2018 » mai

Monthly Archives: mai 2018

Medlemsmøte om høstens hovedoppgjør

Så ble det på overtid enighet i årets lønnsoppgjør i staten. Resultatet ble 2,8 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. I tillegg er lønnssystemet ytterligere forenklet ved at lønnsrammer (29 ulike) erstattes med én lønnsstige. Les mer her: Informasjon fra Akademikerne stat om lønnsoppgjøret

Akademikerne ved OsloMet holder medlemsmøte om høsten hovedoppgjør den 11. juni, klokken 15.00-16.30. Møtet avholdes på KK-senteret (P46, 3 etg), rom PA 311.

Vel møtt!

Lokale forhandlinger 2.5.3 (tidligere 2.3.4)

Her er litt generell info om kommende lønnsforhandlinger. Vi har i hovedsak to lønnsforhandlinger, høstens 2.5.1 forhandlingene (tidligere 2.3.1 forhandlinger) som er basert på det sentrale oppgjøret, og våre lokale forhandlinger 2.5.3 (tid. 2.3.4 forhandlinger).

Høstens 2.5.1 forhandlinger
Som dere nok vet er Akademikerne stat i mekling ang. det sentrale oppgjøret. Vi håper det blir klart innen fristen 24. mai – og helst at vi unngår brudd og slipper streik. Når de sentrale forhandlinger er avklart vil Akademikerne OsloMet invitere til et medlemsmøte ang. høstens 2.5.1. forhandlinger. Vi satser på å sette opp et møte i starten av juni. For info om det sentrale lønnsoppgjøret se her:
http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/?folderpagesize=15

De lokale lønnsforhandlingene, 2.5.3
Foruten høstens 2.5.1. forhandlinger har vi tre årlige lokale lønnsforhandlinger her på OsloMet. Kraven skal da være basert på Særlig grunnlag, såkalte 2.5.3 forhandlinger etter § 2.5.3 i statens hovedtariffavtale, HTA).
https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2017/hta_2016-2018_2_avtaleaar_akademikerne.pdf

Neste forhandlingsmøte på OsloMet blir 12. juni. Krav må da innsendes til din forening aller senest tre uker i forkant, ta kontakt med foreningen din for informasjon om endelig frist. Helt generelt kan slike krav alltid sendes inn fortløpende og de vil da vurderes i førstkommende forhandlingsmøte.

Det gjelder altså om du har fått vesentlige endringer i stillingen, har gjort ekstraordinær arbeidsinnsats utover det som kan forventes i din stilling, eller for å beholde medarbeider som er i ferd med å forlate OsloMet (opprettholde motivasjonen for å bli værende) – og at disse endringen har skjedd siden sist du fikk et personlig lønnopprykk (enten etter 2.5.1 eller 2.5.3 forhandling) eller at endringene har skjedd etter at du ble ansatt. Merk at du om du ikke helt innfrir på det ene punktet kan det ofte være en kombinasjon av alle disse tre punktene som kan styrke kravet.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

For utforming av krav og mer om lønnsforhandlingene se her, hvor dere også finner kravskjema nederst på siden:
https://tilsatt.hioa.no/lokale-lonnsforhandlinger

Nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering. Du har altså ikke rett på en oppjustering men leder skal vurdere om du er riktig plassert. Minn gjerne din leder om dette.
Det er igjen etter § 2.5.5 punkt 3 i den ovennevnte tariffavtalen.

Oppsummering fra medlemsmøtet 8. mai

Cirka 25 medlemmer møtte opp da Akademikerne på OsloMet arrangerte pensjonskurs tirsdag 8. mai. Anders Kvam fra Tekna holdt kurset. Vi fikk innsikt i den fremforhandlede løsningen for ny offentlig tjenestepensjon, og ble forhåpentligvis litt klokere på hva dette har å si for både unge og eldre. Avtalen er fortsatt til vurdering hos de ulike arbeidstakerorganisasjonene. Er noen interesserte i lysbildearkene fra presentasjonen, ta kontakt på mona.sinding-larsen@oslomet.no, så kan vi sende dem til deg.

På slutten av møtet fikk vi også høre litt fra årets lønnsoppgjør, men der er vi fortsatt i megling slik at det er lite som er kommet ut av endelige resultater. Mer om dette kan leses her: http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/?folderpagesize=15