Home » Ukategorisert » Lokale forhandlinger 2.5.3 (tidligere 2.3.4)

Lokale forhandlinger 2.5.3 (tidligere 2.3.4)

Her er litt generell info om kommende lønnsforhandlinger. Vi har i hovedsak to lønnsforhandlinger, høstens 2.5.1 forhandlingene (tidligere 2.3.1 forhandlinger) som er basert på det sentrale oppgjøret, og våre lokale forhandlinger 2.5.3 (tid. 2.3.4 forhandlinger).

Høstens 2.5.1 forhandlinger
Som dere nok vet er Akademikerne stat i mekling ang. det sentrale oppgjøret. Vi håper det blir klart innen fristen 24. mai – og helst at vi unngår brudd og slipper streik. Når de sentrale forhandlinger er avklart vil Akademikerne OsloMet invitere til et medlemsmøte ang. høstens 2.5.1. forhandlinger. Vi satser på å sette opp et møte i starten av juni. For info om det sentrale lønnsoppgjøret se her:
http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/?folderpagesize=15

De lokale lønnsforhandlingene, 2.5.3
Foruten høstens 2.5.1. forhandlinger har vi tre årlige lokale lønnsforhandlinger her på OsloMet. Kraven skal da være basert på Særlig grunnlag, såkalte 2.5.3 forhandlinger etter § 2.5.3 i statens hovedtariffavtale, HTA).
https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2017/hta_2016-2018_2_avtaleaar_akademikerne.pdf

Neste forhandlingsmøte på OsloMet blir 12. juni. Krav må da innsendes til din forening aller senest tre uker i forkant, ta kontakt med foreningen din for informasjon om endelig frist. Helt generelt kan slike krav alltid sendes inn fortløpende og de vil da vurderes i førstkommende forhandlingsmøte.

Det gjelder altså om du har fått vesentlige endringer i stillingen, har gjort ekstraordinær arbeidsinnsats utover det som kan forventes i din stilling, eller for å beholde medarbeider som er i ferd med å forlate OsloMet (opprettholde motivasjonen for å bli værende) – og at disse endringen har skjedd siden sist du fikk et personlig lønnopprykk (enten etter 2.5.1 eller 2.5.3 forhandling) eller at endringene har skjedd etter at du ble ansatt. Merk at du om du ikke helt innfrir på det ene punktet kan det ofte være en kombinasjon av alle disse tre punktene som kan styrke kravet.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

For utforming av krav og mer om lønnsforhandlingene se her, hvor dere også finner kravskjema nederst på siden:
https://tilsatt.hioa.no/lokale-lonnsforhandlinger

Nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering. Du har altså ikke rett på en oppjustering men leder skal vurdere om du er riktig plassert. Minn gjerne din leder om dette.
Det er igjen etter § 2.5.5 punkt 3 i den ovennevnte tariffavtalen.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *