Home » 2018 » november

Monthly Archives: november 2018

Resultat fra høstens lokale lønnsforhandlinger

Forhandlingene for Akademikernes medlemmer ble gjennomført torsdag 25.10 og fredag 26.10. Rammen for forhandlingene var en avsetning på 2,8 % av Akademikernes lønnsmasse, med virkning fra 1. mai 2018.

Foreningene som er tilsluttet Akademikerne ble i forhandlingene enige med arbeidsgiver om et generelt tillegg til alle på 1,4 %. Resten av potten ble gitt til individuelle tillegg. Dessverre er det slik at forhandlingspotten er begrenset, så mange har ikke fått uttelling på sine krav.

En felles protokoll for begge tariffavtalene vil bli lagt ut i ettermiddag i infosentre og hovedresepsjonen i P46.

Det vil bli sendt ut brev til alle ansatte som har fått individuelt tillegg fra HR sentralt.

 

Ny logo

Som noen sikkert har fått med seg, Akademikerne har fått ny logo og uttrykk på nettsider. Se mer på nettsidene: https://akademikerne.no/