Home » 2019 » januar

Monthly Archives: januar 2019

Høringsprosesser – evaluering av fakultetsråd og ORV-rapport

Akademikerne er invitert til å mene noe om to ulike høringer:

  • Evalueringen av fakultetsrådene
  • Notat om ORV-prosjektet

I den forbindelse ønsker vi medlemmenes innspill på de to høringene. Vi holder et medlemsmøte om de to høringene mandag 11. februar klokken 10.00-11.00 i P46 rom 301 (styrerommet innerst i KK-senteret). Vi får besøk av NIBR-forskerne bak rapporten; Sigrun Stokstad og/eller Einar Braathen

Har du ikke anledning til å komme? Send kommentarer på e-post til oss i styret!

Evalueringen av fakultetsråd
Evalueringen av fakultetsrådene er omtalt i oppslag i Khrono, og det ble også organisert et lanseringsmøte for rapporten i Athene 1 den 22. januar. I høringsnotatet er høringsinstansene bedt om å se spesielt på kapittel 3 om erfaringer med innføring av fakultetsråd og evalueringsrapportens anbefalinger i kapittel 6.2.2 og 6.2.3.

Høringsdokumenter:
Høring om rapport om evaluering av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet
Rapport fra NIBR om evaluering av ordningen med fakultetsråd

Notat om ORV-prosjektet
ORV-notatet skisserer muligheter og foreslår ulike tiltak for effektivisering på områdene for økonomi, HR og samfunnskontakt og informasjon. Basert på tilbakemeldingene fra høringsinstansene vil ORV-direktøren legge fram endelige forslag til tiltak for rektor.

Høringsdokumentene:
Høring på notat om ORV-prosjektet
Rapport i ORV-prosjektet

2.5.3 – særskilte lønnsforhandlinger

Den 12. mars blir det en ny runde med såkalte  2.5.3 forhandlinger (etter § 2.5.3. i hovedtariffavtalen), det vil si individuelle forhandlinger på særskilte vilkår. Det er vanligvis tre slike forhandlinger i året, to om våren og et om høsten. 2.5.3.  krav kan være aktuelt dersom et eller flere punkter kan oppfylles:

  • du har fått vesentlig endringer av dine arbeidsoppgaver
  • du har gjort en ekstraordinært innsats utover det som kan forventes i din stilling
  • for å rekruttere og beholde en medarbeider

Det er ikke enkelt å få gjennomslag på 2.5.3 grunnlag, sjekk om du oppfyller vilkårene på OsloMets sider: https://ansatt.oslomet.no/lokale-lonnsforhandlinger

Akademikerforeningene på OsloMet har satt 5. februar som felles frist, og krav sendes til din forening. Har ikke din forening egen tillitsvagt, kan kravet sendes til leder for Akademikerne: Mona Sinding-Larsen.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

Skjema finner du her.

Er du nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering, etter Hovedavtalens §2.5.5. Du har ikke rett på en oppjustering, men leder skal vurdere om du ble riktig plassert da du ble ansatt. Det kan være lurt å minne din leder på dette innen et år er omme.

Medlemsmøter våren 2019

Vi har åpne medlemsmøter i forkant av hvert sentrale IDF-møte. Møterom er satt i parentes.

  • Tirsdag 29. januar, klokken 10.30-11.30 (P46 – rom PA478)
  • Onsdag 27. februar, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI731
  • Mandag 25. mars, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI631)
  • Mandag 29. april, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI731)

Årsmøte holdes mandag 3. juni, klokken 14.00-16.00 PA311 (KK-senteret)

Vi tar også gjerne imot innspill til sakene på e-post om du ikke har mulighet til å komme på møtet!