Home » Ukategorisert » 2.5.3 – særskilte lønnsforhandlinger

2.5.3 – særskilte lønnsforhandlinger

Den 12. mars blir det en ny runde med såkalte  2.5.3 forhandlinger (etter § 2.5.3. i hovedtariffavtalen), det vil si individuelle forhandlinger på særskilte vilkår. Det er vanligvis tre slike forhandlinger i året, to om våren og et om høsten. 2.5.3.  krav kan være aktuelt dersom et eller flere punkter kan oppfylles:

  • du har fått vesentlig endringer av dine arbeidsoppgaver
  • du har gjort en ekstraordinært innsats utover det som kan forventes i din stilling
  • for å rekruttere og beholde en medarbeider

Det er ikke enkelt å få gjennomslag på 2.5.3 grunnlag, sjekk om du oppfyller vilkårene på OsloMets sider: https://ansatt.oslomet.no/lokale-lonnsforhandlinger

Akademikerforeningene på OsloMet har satt 5. februar som felles frist, og krav sendes til din forening. Har ikke din forening egen tillitsvagt, kan kravet sendes til leder for Akademikerne: Mona Sinding-Larsen.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

Skjema finner du her.

Er du nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering, etter Hovedavtalens §2.5.5. Du har ikke rett på en oppjustering, men leder skal vurdere om du ble riktig plassert da du ble ansatt. Det kan være lurt å minne din leder på dette innen et år er omme.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *