Home » Ukategorisert » Høringsprosesser – evaluering av fakultetsråd og ORV-rapport

Høringsprosesser – evaluering av fakultetsråd og ORV-rapport

Akademikerne er invitert til å mene noe om to ulike høringer:

  • Evalueringen av fakultetsrådene
  • Notat om ORV-prosjektet

I den forbindelse ønsker vi medlemmenes innspill på de to høringene. Vi holder et medlemsmøte om de to høringene mandag 11. februar klokken 10.00-11.00 i P46 rom 301 (styrerommet innerst i KK-senteret). Vi får besøk av NIBR-forskerne bak rapporten; Sigrun Stokstad og/eller Einar Braathen

Har du ikke anledning til å komme? Send kommentarer på e-post til oss i styret!

Evalueringen av fakultetsråd
Evalueringen av fakultetsrådene er omtalt i oppslag i Khrono, og det ble også organisert et lanseringsmøte for rapporten i Athene 1 den 22. januar. I høringsnotatet er høringsinstansene bedt om å se spesielt på kapittel 3 om erfaringer med innføring av fakultetsråd og evalueringsrapportens anbefalinger i kapittel 6.2.2 og 6.2.3.

Høringsdokumenter:
Høring om rapport om evaluering av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet
Rapport fra NIBR om evaluering av ordningen med fakultetsråd

Notat om ORV-prosjektet
ORV-notatet skisserer muligheter og foreslår ulike tiltak for effektivisering på områdene for økonomi, HR og samfunnskontakt og informasjon. Basert på tilbakemeldingene fra høringsinstansene vil ORV-direktøren legge fram endelige forslag til tiltak for rektor.

Høringsdokumentene:
Høring på notat om ORV-prosjektet
Rapport i ORV-prosjektet


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *