Home » Kontaktpersoner/tillitsvalgte

Kontaktpersoner/tillitsvalgte

Lokalt samarbeid mellom Akademiker-foreningene skal ha som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet.

Vi har en lokal styringsgruppe som består av tillitsvalgte i de respektive medlemsforeningene. Leder av Akademikerne  representerer medlemmene i sentrale informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) og våre lokalt tillitsvalgte representerer medlemmene på de fakultetsvise  IDF møtene.

Når det gjelder lønnsforhandlinger  skal  leder for din medlemsforening  forhandle for deg. Har din forening ingen leder her ved OsloMet, må du kontakte din medlemsforening sentralt om du ønsker å fremme krav. Alternativt kan du kontakte en i styret.

Styret

Leder/hovedtillitsvalgt Akademikerne: Trude Sundtjønn
Nestleder: Jorunn Wiig Strømberg

Econa: Bjørn Syvertsen /Siren Linnestad

Norsk Psykologforening: Margaret Ford/Astrid Christensen
Norges juristforbund:  Jorunn Wiig Strømberg / Marius Stene Fuglum
Samfunnsviterne: Anne Thorsen/ Pål Arne Kvalnes
Tekna: Trude Sundtjønn

Tillitsvalgte ved fakultetene/fellesadministrasjonen/senter

Fakultet for helsevitenskap (HV): Hanne Liv Østtveit-Moe
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI): Trude Sundtjønn vara Bård Engen
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM): Anne Thorsen, vara Astrid Christensen
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD): Boning Feng, vara Christian Nordahl Rolfsen
Fellesadministrasjonen (FA): Tom Syvertsen
Senter for velferd- og arbeidslivsforskning (SVA): Margaret Ford, vara: Alexander Schjøll

Akademikernes representant i IA-utvalget OsloMet: Alexander Schjøll
Vi trenger flere tillitsvalgte, kontakt en av oss i styret om dette kan være noe for deg!