Medlemsmøter våren 2018

Vi fortsetter, tradisjonen tro, med åpne medlemsmøter. Møtene er lagt i forkant av de sentrale IDF-møtene, slik at vi kan få innspill og tilbakemeldinger fra dere.

Møtene holdes i Pilestredet 35, møterom PI731.

 • Tirsdag 30. januar, klokken 11.30-12.30
 • Onsdag 28. februar. klokken 11.30-12.30
 • Tirsdag 24. april, klokken 11.30-12.30

Vi håper å se deg på møte!

Hilsen styret i Akademikerne HiOA

Høring på merittering av undervisning

Hei medlemmer av Akademikerne,

Vi har mottatt en høring på merittering av undervisning. Frist sentralt er 18. januar, fint om eventuelle innspill sendes til meg på e-post: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 10. januar, så styret i Akademikerne har tid til å utforme et felles høringssvar.

Les dokumentene her:
Høring – Meritteringsordning for undervisere ved HiOA
Merittering av undervisning
Notat_merittering

Om høringen:
Generelt tenker vi at det er positivt med en ordning som belønner og oppmuntrer god undervisning. Men vi lurer på om dere har noen meninger, spesielt om følgende spørsmål:

 • Er det fornuftig med opprettelse av et kollegium av meritterte undervisere, og hvilken rolle bør et slikt kollegium ha på HiOA?
 • Bør et kollegium ha antallbegrensning eller tidsbegrensning? Vi mener det ikke trenger å være det
 • Er kriteriene som er nevnt i rapporten fornuftige og mulige å oppfylle på en ikke for byråkratisk rapporteringsmåte?
 • Er lønnsopprykket (35 000 kr per år) i en fornuftig størrelse?

Hilsen Mona

Høring på Strategi for digital transformasjon

HiOA har sendt ut et utkast til Strategi for digital transformasjon.

Høringsdokumentet som er sendt ut finner du her:
Høring Strategi for digital transformasjon

Vi kan gi innspill og synspunkter på alle deler av høringsutkastet, men er bedt særlig om å gi tilbakemelding på følgende:

 1. Svarer forslaget på de utfordringene det nye universitetet vil stå overfor i årene som kommer?
 2. Kommentér på, og foreslå eventuelle endringer til målbildet, mål og tiltak

Høringsfristen sentralt er 1. desember. Fint om dere gir tilbakemeldinger via kommentarer på denne siden, eller på e-post til meg på: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 24.11. Styret i Akademikerne vil deretter sy sammen innkomne innspill til et høringssvar.

Resultat lokale lønnsforhandlinger (2.5.1)

Årets lokale forhandlinger på høgskolen ble gjennomført 7. september. Rammen på årets mellomoppgjør var på 0,85 % av Akademikernes lønnsmasse per 1. oktober 2017.

Rammen på oppgjøret er på linje med frontfaget og arbeidslivet forøvrig. Akademikernes gode oppgjør i 2016 er årsaken til at det er noe mindre midler til fordeling i år. Vi fikk høye tillegg i fjor, og tar dermed med denne gevinsten inn i 2017 som et såkalt overheng i årets oppgjør.

Foreningene har vektlagt at alle medlemmene skal bli tilgodesett i lønnsforhandlingene, og på bakgrunn av årets moderate oppgjør er resultatet at alle Akademikermedlemmer får et likt prosentpåslag til lønn og stillingsprosent den enkelte har per 1. oktober 2017.

Du kan lese mer her:
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/resultat-lokale-lonnsforhandlinger
Se protokollen fra forhandlingene her:
https://tilsatt.hioa.no/documents/585743/62877881/Skannet+protokoll+-+Akademikerne.pdf/d7ff7b9e-65a7-4f99-0aa3-93c24013aaf8

Ønsker du å lese informasjon fra Akademikerne stat om mellomoppgjøret 2017, og litt mer om hvorfor Akademikerne ønsker lokale fremfor sentrale forhandlinger, les infoskriv her:
Infoskriv fra Akademikerne stat

Medlemsmøter høst 2017

Høstens medlemsmøter holdes i lunsjtiden fra 11.30-12.30 på datoene under. Sted er P35, rom PI731.

 • Tirsdag 29. august
 • Onsdag 20. september
 • Onsdag 18. oktober
 • Onsdag 15. november
 • Onsdag 6. desember

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til tema/saker på e-post:
mona.sinding-larsen@hioa.no

Valg av ny leder og nestleder i Akademikerne

Etter påske vil Akademikerne ha valg av nye ledere.  Funksjontiden vil være i to år fra 1. august 2016. Dette er spennende og lærerike verv som vi ønsker at flere skal kunne få  erfaring med.  Det vil og være en stor fordel for oss i Akademikerne at lederverv byttes på, slik at vi får motiverte og  engasjerte ledere.

De er avsatt en viss tidsressurs, så lederne skal bli noe frikjøpt fra andre oppgaver.  For mer informasjon om hva vervene innebærer, ta kontakt med din tillitsvalgte i styret eller med oss som nå er ledere.

Vi vil etterhvert også nedsette en valgkomite.

Ønsker dere alle en deilig jul og gode fridager.