Kurs

I januar 2018, ble det organisert 2 to-dagers kurs for ergoterapeuter i bruk av aktivitetskalkultoren i regi av ergoterapeututdanningen v/OsloMet – storbyuniversitetet med totalt 38 deltakere fra hele landet.

Det første kurset i Oslo ble ledet av Greke Hulstein – van Gennep og Karin ten Hove, det andre av Kirsti Hellesøy fra Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Irma Pinxsterhuis fra OsloMet- storbyuniversitet.

Det har siden blitt organisert kurs  på følgende steder: Røde Kors Haugland Rabiliteringssenter i Flekke 25. og 26. oktober, 2018, på Sørlandet sykehus i Kristiansand 31. januar og 1. februar, 2019, på OsloMet 4. og 5. mars, 2019, to kurs i Trondheim kommune i uke 38, 2019 (lukket arrangement), på OsloMet 3. og 4. februar 2020 og i Kirkenes 2. og 3. mars 2020.

Vi planlegger å holde neste kurs i Stavanger 28. og 29. september 2020. Interesserte bes om å holde av datoene. Kursinformasjon og påmeldingslink sendes ut og legges ut her etter hvert.