Aldring, helse og velferd og om forskningen

Redusert kognitiv funksjon – redusert funksjonsevne og økt risiko for avhengighet

av astridbergland

Vedlikehold av fysisk aktivitet og god fysisk form er viktig for funksjonell uavhengighet. Nylig kom artikkelen  «Physical Fitness in Older People with Mild Cognitive Impairment and Dementia» produsert av tidligere PhD stipendiat fra forskergruppa Aldring, helse og velferd.

Studien hadde to mål. I: Undersøke nivået til komponentene i fysisk form hos eldre personer med mild kognitiv svikt (MCI) eller demenssykdom og II: Undersøke sammenhengene mellom nivået til komponentene i fysisk form (f.eks muskelstyrke, aerob utholdenhet, mobilitet, kroppssammensetning,  balanse og smidighet) og nivået til komponentene for kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon består av flere beslektede komponenter som hukommelse, oppmerksomhet, visuelle-romlige evner og utøvende funksjon.

Totalt 98 hjemmeboende eldre mennesker ≥ 65 år med MCI eller demenssykdom ble inkludert i studien. Eldre mennesker med MCI eller demenssykdom ser ut til å ha lavere prestasjonsnivåer med hensyn til fysisk form enn sine jevnaldrende, noe som indikerer at de er mindre fysisk aktive og har økt risiko for fysisk avhengighet. Det ble  blant annet funnet at god balanse og god mobilitet viste størst sammenheng med god fysisk form samt at redusert fysisk form hadde positiv sammenheng med reduserte kognitive funksjoner som eksekutiv funksjon. Resultatene styrker behovet for økt fokus på fysisk form for å bedre livskvaliteten til denne gruppen og deres pårørende.

Les artikkelen selv

Publisert av:

user
astridbergland

kommentarer

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.