Aldring, helse og velferd og om forskningen

Man fødes ikke som kvinne, man blir det

av astridbergland

Man fødes ikke som kvinne, man blir det” er et kjent feministutsagn.  Vi sosialisert inn i bestemte roller – kjønnsroller – i familien, på skolen, i arbeidslivet og ellers i samfunnet. Derfor er ikke kvinnens underordnede stilling gitt fra naturen, men snarere bestemt av kulturelle og politiske forhold.

I følge rapporten “World report on Ageing and Health» er kjønnsnormer i endring i mange deler av verden. En nøkkelrolle for kvinner har vært å være omsorgspersoner, både for barn og for eldre slektninger. Rapporten peker på at dette har begrenset kvinners deltakelse i lønnet arbeid, som hadde mange negative konsekvenser for dem senere i livet, blant annet en større risiko for fattigdom, mindre tilgang til helsevesenet og sosial omsorgstjenester av høy kvalitet, økt risiko for overgrep, dårlig helse og redusert tilgang til gode pensjoner.

I dag er kvinner i økende grad med på å fylle roller som gir dem større trygghet i alderdommen. Sammen med det raskt økende antall eldre mennesker som muligens trenger omsorg, betyr dette at gamle modeller av familieomsorg er rett og slett ikke bærekraftig?

Sørg for å styrke egenmakten. Empowerment/ egenmakt handler om å mobilisere og styrke egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Dette er nødvendig for å bli friske eller beholde helsen. Å være ansvar for eget liv er et kjernepunkt i empowerment tanken. Dette kan kreve bevisstgjøring og kritisk refleksjon i likeverdig dialog med andre.

Empowerment er et relasjonelt begrep. Realisering av empowerment plasseres i en partnerskapskontekst preget av gjensidig respekt, tillit og likeverd når det gjelder beslutninger og ansvar.

Empowerment handler også om sammenhengen mellom individ og miljø. Omgivelsesfaktorer som for eksempel politikere og helsepersonells kompetanse, holdninger og verdier, samt strukturelle faktorer kan spille en vesentlig rolle når det gjelder hvorvidt en person føler seg umyndiggjort. Tilrettelegging for empowerment betinger vektlegging av den sammenhengen den enkelte lever i, samt endring av miljømessige faktorer som hindrer prosessen.

Gratulere med 8. mars!

 

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.