Aldring, helse og velferd og om forskningen

Sykehjemsbeboerens kropp er skapt for bevegelse – Stillesitting er den nye røyken

av astridbergland

Sykehjemsbeboerne utgjør den største institusjonspopulasjonen i NorgeGodt og vel 41 000 mennesker bor på sykehjem. Sykehjem gir beboere heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke trenger å skje på sykehus, men som krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i deres eget hjem. I sykehjem er både helsetilbudet og botilbudet karakterisert som et helsetilbud.

Beboere er en stor gruppe med mangfoldige og sammensatte hjelpebehov. Det antas at 80 prosent beboerne i norske sykehjem har demens, ca. 70 prosent har psykiske lidelser og at de har et lavt fysisk aktivitetsnivå og en livsstil som kan beskrives som ‘ekstremt’ stillesittende. På tross av at flere av sykehjemsbeboerne er i stand til å forflytte seg uten assistanse og drive selvstendig aktivitet, sitter eller ligger de opp mot 94% av tiden. Institusjonaliseringen medfører ofte svekkelse av helsen og  økende avhengighet i utførelsen av ADL-oppgaver. For eldre er det spesielt viktig med fysisk aktivitet da en rekke aldersrelaterte forandringer reduserer den fysiske funksjonen betraktelig dersom det ikke gjøres noe for å vedlikeholde den. Å klare å komme seg opp og ned av en stol kan ha mye å si for sykehjemsbeboernes selvstendighet og deres aktivitetsnivå.

Det gode budskapet er at trening nytter for sykehjemsbeboere men aktiviteten må opprettholdes for sykehjemsbeboere som for andre. Kroppen er ferskvare. Ferske studier fra forskergruppen Aldring helse og velferd fra 2016 og 2015 bidrar til dokumentasjon av positiv effekt av fysisk aktivitet og trening på sykehjem i Norge og Norden.

Bloggleserne anbefales å lese intervju med Phd stipendiat Elisabeth Wiken Telenius, Aldring, helse og velferd samt 3 ferske publikasjoner fra forskergruppen aldring helse og velferd.

  1. Frändin K; Grönstedt H; Helbostad JL; Bergland A; Andresen M; Puggaard L; Harms-Ringdahl K; Granbo R; Hellström K (2016) Long-Term Effects of Individually Tailored Physical Training and Activity on Physical Function, Well-Being and Cognition in Scandinavian Nursing Home Residents: A Randomized Controlled Trial
  2. Telenius EW, Engedal K, Bergland A .Long-term effects of a 12 weeks high-intensity functional exercise program on physical function and mental health in nursing home residents with dementia: a single blinded randomized controlled trial.
  3. Telenius EW, Engedal K, Bergland A . Effect of a high-intensity exercise program on physical function and mental health in nursing home residents with dementia: an assessor blinded randomized controlled trial.

 

 

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.