Aldring, helse og velferd og om forskningen

Har sykehjemsbeboere som har demenssykdom nytte av høyintensiv funksjonell trening?

av astridbergland

Svaret basert på  er doktorgradsavhandlingen “Effects of a High Intensity Functional Excercise Program in Nursing Home Residents with Dementia” er JA.  Dette doktorgradsarbeidet utgår fra forskergruppen Aldring, helse og velferd og arbeidet viserer at sykehjemsbeboere med demens sykdommer har god effekt av intensiv styrke- og balansetrening. De får bedre balanse og muskestyrke og reduserer dermed risikoen for fall. I tillegg kan fysisk trening påvirke  sykehjemsbeboere med demens med hensyn til uro og apati ; vanlige symptomer som har stor innvirkning på livskvaliteten til denne sårbare gruppen.

Det bor over 40 000 eldre på sykehjem i Norge og de utgjør den største institusjonspopulasjonen. Helsetjenestene i dag legger til rette for å bo hjemme så lenge som mulig og de som bor på sykehjem i dag er både eldre og mer skrøpelige enn tidligere. Åtti prosent av dem som har fått sykehjemsplass har en demenssykdom, hvilket  betyr hukommelsproblemer, dårlig balanse, større risiko for å falle og sviktende kontroll over adferd, følelser eller motivasjon.

Studie med 170 deltagere fra 18 sykehjem i og rundt Oslo viser at sykehjemsbeboere med demens  som har god balanse og muskelstyrke  i beina skårer bedre på livskvalitet enn de som har dårligere balanse og  muskelstyrke i bena. Studien  viser at selv veldig gamle sykehjemsbeboere med demens kan gjennomføre effektiv styrke- og balansetrening og på den måten opprettholde – og til og med bedre – fysisk funksjon. De kan ta imot instruksjon og er motiverte til å delta regelmessig over tid – og ikke minst, trening er trygt for denne gruppen.  Etter tolv uker med trening to ganger i uken hadde treningsgruppen forbedret sin balanse, muskelstyrke  i beina og blitt mindre apatiske sammenlignet  med kontrollgruppen.

Det er  mye fokus på hvor viktig det er med fysisk aktivitet og trening for unge og middelaldrende, men den gruppen som kanskje behøver det aller mest, både pga aldersforandringer, kronisk sykdom og inaktiv livsstil, blir fullstendig oversett. Sykehjemsbeboere er totalt avhengige av aktivitetstilbudet på sykehjemmet. Mange bor flere år på sykehjem, og det er år de må få være i bevegelse! Sykehjemsbeboere med demens sykdommer har god effekt av intensiv styrke- og balansetrening. De får bedre balanse og muskestyrke og reduserer dermed risikoen for fall. I tillegg kan fysisk trening påvirke  sykehjemsbeboere med demens med hensyn til uro og apati ; vanlige symptomer som har stor innvirkning på livskvaliteten til denne sårbare gruppen. Det bor over 40 000 eldre på sykehjem i Norge og de utgjør den største insitusjonspopulasjonen. Helsetjenestene i dag legger til rette for å bo hjemme så lenge som mulig og de som bor på sykehjem i dag er både eldre og mer skrøpelige enn tidligere. Åtti prosent av dem som har fått sykehjemsplass har en demenssykdom, hvilket  betyr hukommelsproblemer, dårlig balanse, større risiko for å falle og sviktende kontroll over adferd, følelser eller motivasjon.

Det er  mye fokus på hvor viktig det er med fysisk aktivitet og trening for unge og middelaldrende, men den gruppen som kanskje behøver det aller mest, både pga aldersforandringer, kronisk sykdom og inaktiv livsstil, blir fullstendig oversett. Sykehjemsbeboere er totalt avhengige av aktivitetstilbudet på sykehjemmet. Mange bor flere år på sykehjem, og det er år de må få være i bevegelse!

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.