Aldring, helse og velferd og om forskningen

Vennskap som ressurs og satsningsområde i tjenester til voksne og eldre med utviklingshemning

av astridbergland

Gode venner er viktige for opplevelsen av livskvalitet, peker Britt-Evy Westergård, forskergruppa Aldring, helse og velferd, på i en fagfellevurdert artikkel i tidsskriftet Psykologi i kommunen nr 2 2016. Westergård har tatt Phd ved universitetet i Edinburgh. Westergård peker i artikkelen på at forskningsstudier om vennskap hos voksne og eldre med utviklingshemning finnes det lite av. Det er et faktum at flere voksne og eldre med utviklingshemning har vokst opp i fravær av familie og nære venner og at studier viser at eldre med utviklingshemning har færre personer i sitt sosiale nettverk enn hva de unge har.  I doktorgraden til Westergård (2015)  ble voksne og eldre med utviklingshemning spurt om kvaliteter ved deres sosiale nettverk. Svarene de ga bekreftet det norsk og internasjonale litteratur viser om at sosiale nettverk hos voksne / eldre med utviklingshemning er lite. Westergård peker på at informantene sier det er viktig å ha en god venn. I artikkelen diskuteres noen funn fra egen doktorgrad og innholdet i boka «venner» som viser at vennskap spiller er viktige og at personalet har en sentral rolle

Kilde:

 

Westergård , BE (2015) Life story work- a new approach to the person centered supporting of older adults with an intellectual disability in Norway? – A qualitative evaluation of the impact from live story work on storytellers and their interlocutors. PhD Thesis, Political and Social Work, University of Edinburg

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.