Aldring, helse og velferd og om forskningen

Fysisk form og kognitiv funksjon

av astridbergland

Forskning viser at det er sammenheng mellom kognitiv funksjon og fysisk form, på engelsk ofte omtalt som «physical fitness».

I en nylig publisert studie sammenlignet forskere fra forskergruppen Aldring helse og velferd fysisk form hos pasienter 70 år eller eldre med kognitiv svikt (dvs. mild kognitiv svikt eller  en demenssykdom) med en gruppe eldre mennesker på samme alder nylig utskrevet fra sykehuset etter en akutt medisinsk hendelse. 98 pasienter nylig diagnostisert med kognitiv svikt og 115 pasienter nylig utskrevet fra sykehuset etter akutt medisinsk hendelse ble inkludert i studien.

Resultatene viste at gruppen som nylig diagnostisert med kognitiv svikt hadde signifikant dårligere resultater på tre av seks fysiske forms komponenter. Forskerne konkluderte med at eldre voksne med kognitiv svikt har behov for individuelt tilpasset fysisk treningsprogram for å bedre deres fysisk form og selvstendighet i hverdagslivet.

captureBasert på at forskerne blant annet peker på at fysisk form er nært knyttet til helserelatert livskvalitet hos friske eldre mennesker, blant eldre mennesker med kronisk sykdom og blant eldre mennesker med demens sykdom synes individuelt tilpasset trening være viktig. Økt fysisk form er også ifølge forskerne viktig å gjennomføre oppgaver og til å delta og nyte sosialt og kulturelt liv.

Les mer: Physical Fitness in Older People Recently Diagnosed with Cognitive Impairment Compared to Older People Recently Discharged from Hospital http://www.karger.com/DOI/10.1159/000447534

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.