Aldring, helse og velferd og om forskningen

Mat til besvær – om underernæring og eldre

av astridbergland

Forfatter: Phd kandidat Ellisiv Lærum Jacobsen

Underernæring og risiko for underernæring er dessverre utbredt blant syke mennesker over 65 år. I følge Helsedirektoratet (2010) er mellom 10 – 60 % av syke eldre underernærte. Vi fant at ca 25 % av pasienter over 65 år (n=120) var underernærte (Jacobsen et al., 2016). Underernæring kan defineres som en situasjon der mangel på energi, protein og/eller andre næringsstoffer fører til målbare ugunstige effekter på kroppssammensetning,-funksjon, samt klinisk resultat. Tidlig forebygging og behandling av underernæring er vesentlig for at pasienten skal unngå negative konsekvenser. Underernæring øker blant annet risikoen for dødelighet, sykdom og komplikasjoner relatert til sykdom.

I videoen under snakker jeg om resultatene fra artikkelen: Prevalence of factors associated with malnutrition among acute geriatric patients in Norway: a cross-sectional study, som nylig ble publisert i BMJ Open ( Link til BMJ Open) og PechaKucha innlegget til Phd kandidat  Ellisiv Lærum Jacobsen.

 

 

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.