Aldring, helse og velferd og om forskningen

One-year health and care costs after hip fracture for home-dwelling elderly patients

av astridbergland

Ny artikkel der Liv Faksvåg Hektoen, forskergruppa Aldring, helse og velferd, er førsteforfatter.

Liv Faksvåg Hektoen

Liv Faksvåg Hektoen

Målet med studien, var å estimere ett års helse- og omsorgskostnader knyttet til hoftebrudd for hjemmeboende pasienter i alderen 70 år og eldre i Norge (se publikasjonen). Beregning av  kostnader var basert på ulike pasientforløp etter brudd. Resultatene viste blant annet at gjennomsnittlig kostnader totalt  i løpet av ett år per pasient var  68 376 EUR. Kostnadene for pasientene som levde ett år etter hoftebrudd var 71 719 EUR . Den totale kostnaden var større for pasienter som var eldre og hadde redusert funksjon føre hoftebruddet sammenlignet med yngre og sprekere pasienter. I gjennomsnitt utgjorde kostnader til omsorg mer enn 50% av den totale kostnaden; selv for pasienter med god funksjonell status før hoftebruddet. For å redusere de økonomiske kostnadene ved hoftebrudd i omsorgssektoren er forebyggende tiltak for å redusere risikoen for hoftefraktur viktig for eksempel iverksetting av forebyggende programmer for fall og reduserer risikoen osteoporose for å redusere antall hoftefraktur.

Les hele artikkelen her:  http://sjp.sagepub.com/content/early/2016/10/20/1403494816674162.full.pdf?ijkey=JQoGOSQRvgguWKG&keytype=finite

 

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.