Aldring, helse og velferd og om forskningen

Medlem av forskergrupen Aldring, helse og velferd leder hjerneslagssamarbeid med ni klinikker i sju land

av astridbergland

Månedens forsker november 2016 er Birgitta Langhammer som er professor ved Høgskolen i Oslo Akershus og medlem av forskergruppen Aldring, helse og velferd.

I følge nettsidene til Helse -Sør -Øst står det at professor Langhammer siden slutten av 70-tallet har reist verden rundt. Hun har jobbet, forsket og erfart. Hun er lovprist og hun har skapt furore. Fra Sunnaas sykehus har hun ledet et internasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslag med deltakere fra ni klinikker i sju land. Birgitta Langhammer er månedens forsker for november i Helse Sør-Øst.

Hvert år rammes ca. 15 000 personer i Norge av hjerneslag og ca 60 000 nordmenn lever med ulike funksjonshemninger etter hjerneslag. Funksjonshemning som følge av hjerneslag er et stort og komplekst problem for dem som opplever dette. Funksjonshemning kan her forstås som et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon (www.regjeringen.no). Tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner er for eksempel beskrevet som nedsatt funksjonsevne (ibid.)

Hjerneslag rammer flest eldre, og er den viktigste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre i Norge. Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet. Sykdommen kjennetegnes av sammensatte funksjonsforstyrrelser, i hovedsak motoriske, sensoriske, kognitive og språklige (Helsedirektoratet 2010). Hjerneslag er den vanligste årsaken til langvarig nevrologisk følgetilstand hos voksne (www.riks-stroke.org). De vanligste nevrologiske følgetilstandene etter hjerneslag er lammelse med forflytningsvansker, språkforstyrrelser og mental svikt. Gratulere til professor Langhammer

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.