Aldring, helse og velferd og om forskningen

Forskningsprosjekt om bruk av måltidsteknologi for å fremme helse og ernæring

av mariannemolin

Zada Pajalic, associate professor ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er prosjektleder for et nytt tverrfaglig prosjekt om måltidsteknologi.

Prosjektet har tittelen «Mat og måltidsteknologi for en sunn uavhengig helse for personer med medfødte og ervervede neurologiske  funksjonshindringer». Hensikten med prosjektet er å undersøke bruk av teknologi i forbindelse med måltider. Måltidsteknologi kan bidra til uavhengighet og bedre helse for personer med medfødte og ervervede nevrologiske funksjonsforstyrrelser som gjør at de på ulike måter kan ha vansker med å spise og få i seg mat. Slik kan de få større frihet og samtidig beholde sin verdighet.

Forskningsprosjektet skal ha fokus på intervensjon, innovasjon og bærekraftige løsninger. Prosjektet er et tverrfaglig forskningssamarbeid internt på Høgskolen i Oslo og Akershus, samt et tverrfaglig samarbeid med aktører fra Norden: BESTIC AB Sverige, den nasjonale aktøren Vital Ernæring og har også et brukerorientert fokus med samarbeidet med Kost – og ernæringsforbundet.

Kontakter med representer fra helse- og omsorgssektorer skal rekrutteres i løpet av våren 2017.

Interesserte representanter fra helse- og omsorgsektoren er velkomne! Vil du vite mer, kontakt prosjektleder:

Zada Pajalic (associate professor) per e-post: zada.pajalic@hioa.no eller på tlf 67236370.

(Skrevet av Zada Pajalic).

Save

Save

Publisert av:

user
mariannemolin
user
mariannemolin

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.