Aldring, helse og velferd og om forskningen

Utvikling av ernæringsarbeid i sykehjem

av mariannemolin

I forbindelse med masteroppgaven sin var forskningsgruppemedlem Christine Hillestad Hestevik med i et prosjekt der hensikten var å utvikle kvalitet i ernæringsarbeid ved et sykehjem. Resultatene fra oppgaven presenterte hun på Ernæringskonferansen til Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE).

aged, cane, elder

Konferanse om underernæring som følge av sykdom

Konferansen med tema underernæring som følge av sykdom ble arrangert av NSKE 19. januar på Oslo Kongressenter. Temaene på programmet spente fra ernæring og pasientrettigheter til ernæringsbehandling og praksis til ulike sårbare grupper. Christine ble plukket ut til å holde et kort muntlig fremlegg på konferansen. Hun presenterte forskningssamarbeidet og resultatene fra evalueringen foran mange tilhørere fra fagmiljøet. Tittel på presentasjonen var: “Improving individual nutritional care in nursing homes: A participatory action research Project” Metoden som var benyttet var deltakende aksjonsforskning, og i løpet av prosjektperioden ble det arrangert syv møter med dialogbasert undervisning. På disse møtene var det tre temaer som var hovedfokus: (1) identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko, (2) dokumentasjon av ernæringsstatus og behandling i pasientjournal og (3) behandling av pasienter i ernæringsmessig risiko. Hele programmet for konferansen og lenke til Christine sin presentasjon, finnes her.

Forskningsartikkel på vei

Christine har også i samarbeid med forskningsgruppemedlem Marianne Molin, Gerd Sylvi Sellevold (Førstelektor ved Lovisenberg diakonale høyskole) og Ella Heyerdahl (Høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole) skrevet en forskningsartikkel basert på resultatene fra denne evalueringen – den er foreløpig ikke publisert men er innsendt.

Publisert av:

user
mariannemolin

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.