Aldring, helse og velferd og om forskningen

Ny publikasjon “Enjoyable company in sharing stroke experiences; – lifestyle groups after stroke”

Enjoyable company in sharing stroke experiences;- lifestyle groups after stroke
av astridbergland

Anne Lund

Anne Lund

Førsteamanuensis Anne Lund, forskergruppa Aldring helge og velferd, og hennes medarbeidere har nylig publisert artikkelen “Enjoyable company in sharing stroke experiences; – lifestyle groups after stroke”.

Forskere peker på at mennesker med mild til moderat slag vil oppleve endringer i evnen til å utføre hverdagslige aktiviteter. Gruppeintervensjoner kan være  hensiktsmessig i rehabilitering.

Målet med denne studien var å undersøke hvordan deltakerne var involvert i personstøttede livsstilsgrupper etter slag. Konseptet med livsstilsgrupper har blitt utviklet av ideer om brukerorientering, betydningen av peerutvekslinger,  deling av nyttige ideer og mulige løsninger. Det overordnede målet med livsstilgruppene var å fremme trivsel, yrker og sosial deltagelse for personer etter å ha erfart slag. Basert på intervjuer av eldre voksne som hadde erfart slag og hadde deltatt i livsstilsgrupper fant forskerne blant annet at deltakelse hadde positiv betydning knyttet til å dele opplevelser knyttet til å erfare slag, kunnskapsdeling og felles refleksjon over egen verdi. Gjennom å gjøre gruppearbeid skapte de ulike måter å være, tilhøre og bli, adressere utvikling av strategier for å gjenvinne selvtillit og en følelse av selvstendighet, og for å tilpasse seg hverdagens etter slaget. Forekser konkluderte med at deltakerne var aktive bidragsytere i gruppene og presset hverandre og seg selv om involvering i meningsfylte aktiviteter. Denne aktive deltakelsen brakte deltakernes ressurser i fokus og i motsetning til negative oppfatninger av mennesker etter slag. Les mer

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.