Aldring, helse og velferd og om forskningen

Behovsidentifisert forskning basert på James Linds Allianse

av astridbergland

James Lind Alliance er en systematisk metode for å identifisere forskningsspørsmål med utgangspunkt i brukernes behov. Karakteristika: 1)Åpenhet( transparens) 2)Inkludering 3)Likeverdighet 4) Evidens og kunnskapsbasert praksis 5) Klargjøring av interesser og eventuelle interessekonfliker. Det handler om

  • etablering av «Priority Setting Partnership» for å identifisere ubesvarte, viktige spørsmål for ulike diagnoser/ grupper tjenestebrukere
  • involvere både pasienter og klinikere til likeverdig prioritering av hva det skal forskes på og å øke bevisstheten om problemstillinger som er av direkte relevans og mulig nytte for pasienter og klinikere som behandler dem og representerer “treatment uncertainties

«Priority Setting Partnership» er prosessen som skal bidra til at forskning på ett eller flere av de identifiserte forskningsspørsmålene. Begrepet  «treatment uncertainties»  eller behandlings- usikkerheter er den røde tråden i “Priority Setting Partnership” prosessen og defineres som: 1) ingen oppdaterte, pålitelige systematiske vurderinger av  forskningsbevis som adresserer usikkerheten om effektene av   behandlingen eksisterer 2) oppdaterte systematiske vurderinger av forskningsbevis viser at usikkerhet eksisterer. 5 steg i PSP prosessen: 1)Etablere Priority Setting Partnership (PSP) ; 2)Samle inn «uncertainties» usikkerheter; 3)Dataprosessen og verifisere usikkerhetene 4) Interim priority setting; 6)Final priority setting

les mer i: JLA Guidebook, teamet av JLA Advisers og JLA-teamet på NETSCC styrer måten JLA opererer på og utvikles.Innspill til JLA kommer forøvrig fra lekfolk, helsepersonell og klinisk forskningspersonell og eksperter i pasient og offentlighet. Viktig nettside http://www.jla.nihr.ac.uk/jla-guidebook

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.