Aldring, helse og velferd og om forskningen

Markering av samefolkets dag ved OsloMet

av mariannemolin

Torsdag 6. februar ble samefolkets dag markert ved OsloMet, og medlem av forskningsgruppen Aldring, helse og velferd, førsteamanuensis Astrid Eriksen, var en av de som bidro med å arrangere denne viktige dagen.

Astrid Eriksen har skrevet en doktorgrad om vold og overgrep i samiske samfunn. I avhandlingen med tittel “Breaking the silence” som ble levert i 2017, diskuterer hun om fornorskningen av samene kan ha bidratt til økt voldutsatthet for samer i Norge.

Les mer om arrangementet her.

Publisert av:

user
mariannemolin

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.