Arbeidslivsportalen

Den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv

Hjelp oss med elefantens første ben!

Denne uken har vi gått løs på elefantens første ben; fordeling av studenter og praksissteder. Med fordeling tenker vi ikke bare på hvordan vi skal gjøre selve koblingen mellom en student og et praksissted, men også på all informasjonen som er nødvendig for at den skal være relevant. Uten et godt informasjonsgrunnlag, blir det ingen god match.

Når vi jobber med fordelingen, er det mange spørsmål som reiser seg. Under følger et veldig lite utdrag av det vi lurer på. For å komme nærmere et svar, skaffer vi oss innsikt ved å snakke med så mange som mulig. Vi lager oss hypoteser som vi tester på ulike personer, får disse bekreftet eller avkreftet, og så lager vi nye. Dersom du brenner inne med svaret på noen av disse spørsmålene eller har andre innspill  – ta kontakt!

Vil det å koordinere praksisperioder på tvers av utdanningsinstitusjoner føre til bedre tilgang på praksisplasser?

Hva finnes av info om studenter og praksissteder allerede og hvordan kan denne komplementeres?

Vil det å erstatte Excel-ark for bestilling av praksisplasser gi en verdi?

Hvordan og når vet vi hvilke praksisplasser vi har tilgjengelig?

Hvordan kan vi gi praksisstedene et insentiv for å legge inn informasjon om seg selv og sine veiledere?

Hva skal til for at studentene opplever fordelingen som rettferdig?

Hvordan spiser man en elefant?

Hvordan spiser man en elefant? Jo, man deler den i mange små biter.

Brukernes opplevelse er viktigst for oss. En løsning skal gi reell verdi for brukerne og møte prosjektets mål. For å finne ut hva som gir mest verdi har vi jobbet tett med forskjellige brukere for å forstå deres egen situasjon og behov. På bakgrunn av dette jobber vi med de ulike delene av prosessen der brukerne opplever utfordringer. Utfordringsbildet gir grunnlag for idéutvikling, og noen av disse ideene prototypes i enkle løsningsforslag som testes av brukerne. I testene prioriterer vi den funksjonaliteten vi vurderer som viktigst og funksjonalitet vi er usikre på om treffer brukernes egentlige behov. Derfor har vi stilt oss følgende spørsmål: basert på innsikten vi har i dag, hvilken del av løsningen vil gi mest nytte for brukerne? Resultatet av dette ble en prioritering for hvordan vi vil jobbe der fordeling av praksisplasser troner øverst.

Foreløpig prioritering der den høyest prioriterte er øverst til høyre

På bildet over ser dere vår foreløpige prioritering. Vi presiserer at dette på ingen måte er en lanseringsplan, men heller en arbeidsplan. Vi har gruppert praksisforløpet i fordeling, informasjon og forberedelse, varsling og trivsel, vurdering og evaluering. Med fordeling mener vi en eller annen form for matching av student og praksissted og alt rundt som er nødvendig for å få til dette. I informasjon og forberedelser legger vi alt utenom fordeling som gjør at studenter og praksissteder skal få svar på det de lurer på. Med vurdering mener vi både den kontinuerlige oppfølgingen under praksis i tillegg til sluttvurderingen. Varsling og trivsel tar for seg hvordan studentene har det under praksis, mens evaluering tilsvarer sluttevalueringen.

Ved å jobbe med de ulike prioriteringene i korte og hyppige sykluser, samtidig som vi looper tilbake til brukerne, kan vi raskt justere kursen etter hvert som vi tester og lærer mer. Et viktig verktøy for oss i denne perioden er å lage tidlige prototyper på utvalgte deler av den framtidige løsningen. Litt som når man forsker bør man passe på å ikke teste for mange variabler på en gang. Derfor vil vi lage prototyper på utvalgte deler. Hvis disse delene viser seg å være veldig gode, kan vi velge å sette dem i produksjon etter hvert som de blir klare. Så legger vi til én og én bit, frem til vi har en løsning brukerne er fornøyd med.

Prosjektgruppen vokser

Ukens store begivenhet fant sted på torsdag da vi gikk fra å være fem til ni personer. Joachim, Lydia, Pål og Sigrid kommer inn i prosjektet på vegne av Unit og skal få fart på den tekniske utviklingen. De har kontroll på alt fra tjenestedesign til IT-arkitektur. Vi ser allerede nytten av hverandre (se bildet under) og gleder oss til fortsettelsen.

Hvor mange ingeniører trengs for å få en projektor til å fungere?

Av andre hendelser kan vi nevne at Benedicte, Helene, Line og Marte presenterte Arbeidslivsportalen på FS-Brukerforum. FS står for Felles Studentsystem og er et studieadministrativt system som benyttes av landets universitet og høgskoler. Uavhengig av hvordan løsningen kommer til å se ut, vet vi med sikkerhet at FS kommer til å være en viktig del av den.

Helene, Marte og Line koser seg på scenen

Velkommen til Joachim, Lydia, Pål og Sigrid, og god helg!

Produktdesign møter tjenestedesign

Tidligere i høst var prosjektet på besøk hos fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) på Kjeller. Der presenterte vi Arbeidslivsportalen for studenter ved produktdesign som i høst skal velge en oppgave til sitt Designkontor. Av totalt 18 oppdragsgivere, var vi blant de ti heldige som ble valgt. Det betyr at en gruppe på elleve studenter skal bruke resten av høsen på å jobbe med en utvalgt problemstilling fra Arbeidslivsportalen. I desember presenterer de sine resultater for oss.

Oppstartsmøte med omvisning på verkstedene

Hele hensikten med å selge inn denne oppgaven er at vi vil bli utfordret på det kreative i prosjektet. Derfor har vi gitt studentene helt fritt spillerom til å forme oppgaven slik de ønsker. Som studenter ved produktdesign har de et øye for det funksjonelle, og vi tror deres tankesett blir et friskt tilskudd til prosjektet.

Vi har nå hatt et oppstartsmøte der vi diskuterte hvordan oppgaven kan spisses på en slik måte at både studentene og vi får mest mulig ut av oppdraget. Den foreløpige planen er at de skal utnytte den innsikten vi allerede har opparbeidet oss til å løse opp i ett eller flere smertepunkter knyttet til praksis.

Vi gleder oss til å følge studentene gjennom høsten!

Velkommen til vår prosjektblogg!

Heisann, og velkommen til Arbeidslivsportalens prosjektblogg! Gjennom denne bloggen kan dere både følge med og delta på vår reise fra idé til endelig løsning. Vi kommer til å poste alt fra små innblikk i arbeidshverdagen vår til mer viktige oppdateringer om status og progresjon i prosjektet.

Arbeidslivsportalen skal både gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten brukeren er en student, et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet. Vi begynner med studentpraksis ved å gjøre det enkelt og finne de beste praksisplassene for norske studenter. OsloMet tok initiativet, og hele Norge vil ha det!

Du kan finne mer informasjon om prosjektet ved å manøvrere rundt på bloggen.

Innblikk i workshop om Arbeidslivsportalens fremtidige tilstand

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.