Introduksjon

Denne bloggen er opprettet for å formidle resultatene til prosjektet “Arkivets rolle i en (friprog) tjenesteorientert arkitektur”.

Kommunene har et digitaliseringsproblem. Dette er noe som flere regjeringer har prøvd å gjøre noe med uten at noen har virkelig klart å løse opp i det. I 2010 fortalte Riksrevisjonen at
kommunene sliter med sine lovpålagte oppgaver med bevaring av elektronisk skapt materiale. Det er en sammenheng mellom kommunens digital arkiv og digitalisering. Det meste som skal digitaliseres vil være rettighetsdokumentasjon og skal til arkivet.

Dagens situasjon er preget av en kommunal IT-arkitektur der systemene og databasene oppleves som lukkete siloer, noe som sannsynligvis er en resultat av en manglende fokus på en helhetlig moderne IT-arkitektur. Tjenesteorientering (TOA) er blitt påpekt som løsning i mange år men det er kun de store kommunene og interkommunale samarbeidene som har kompetanse til å utvikle dette.

Hovedmålet med prosjektet er å definere hva (den digitale) arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur er. Dette gjøres gjennom en praktisk implementasjon.  Når prosjektet starter så vil det komme en mer detaljert gjennomføringsplan men så langt er det følgende identifisert:

Prosjektet skal bygge på fri programvare og skal resultere i fri programvare og kunne rulles ut til en nettsky med docker. Prosjektet defineres som et kunnskapsprosjekt med oppstart  2015-01-01 og avsluttes 2015-12-31.  Gitt den korte tiden (et år) og tilgjengelig ressurser (6 måneder utvikling) så forventes det ikke at hele prosjektet lander i løpet av året.  Bloggen brukes til å formidle resultater og tanker omkring utviklingen og den videre utviklingen.