Hyppig brukte tester og kartleggingsverktøy

Alberta Infant Motor Scale (AIMS) er utviklet for barn i alderen 0-18 måneder. Den er normbasert og har som mål å identifisere barn med avvikende og forsinket grovmotorisk utvikling. Testen er ofte brukt på helsestasjoner og i spesialisthelsetjenesten. Testmanualen (Piper & Darrah, 1994) står på pensumlisten til bachelor i fysioterapi.

Movement Assessment Battery for Children-2 (Movement ABC-2) er et standardisert testbatteri som brukes til å identifisere og måle motoriske ferdigheter hos barn. Testen brukes ofte som et ledd i utredninger, både i diagnostisering og evaluering av endring. Den gir et bilde av barnets motoriske funksjon innenfor områdene manuelle ferdigheter, ballferdigheter samt statisk og dynamisk balanse. Her finner du en presentasjon av testen, og her er en video som demonstrerer gjennomføring.

Gross Motor Function Measure (GMFM) er utviklet for barn med cerebral parese. Terapeuten observerer definerte grovmotoriske ferdigheter i en standardisert setting. GMFM er kriteriebasert. Vil du lære mer? Her er en ressursside fra CanChild og her er en video.

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) er et generisk instrument for barn i alderen 0-6 år. PEDI gjennomføres som et strukturert foreldreintervju om aktiviteter som barnet gjør i hverdagslivet. PEDI er normreferert, men har også en skala hvor barnet kun sammenlignes med seg selv over tid. Denne presentasjonen gir en innføring i PEDI.