Barnehagenorsk 2018

Velkommen til BARNEHAGENORSK 2018. Helt på tampen av 2017 fant vi midler til et nytt barnehagenorskkurs.  23 deltaker har meldt seg interessert. Deltakerne kommer fra fire ulike kommuner i Akershus, og seks ulike bydeler i Oslo.

Vi starter 9. januar,med en oppstartsamling, hvor også veiledere og ledere i barnehagen er invitert .

Årets kurs vil bestå av 16 samlinger, hver på en hel dag.

Årets kursleder vil være Elena Tkachenko, i samarbeid med kari Bratland og Ingvild Kristin Alfheim . Alle tre er ansatt på Institutt for barnehagelærerutdanning , og har sammen utviklet Barnehagenorsk

Kari

Ingvild

Aljona

 

 

 

Oppsummering fra siste samling og kursavslutning

Det har vært to intense dager på Barnehagenorsk – 3. og 4. april. Som vanlig har vi på denne samlingen jobbet med faglige tekster, grammatikk, ordforråd og faglige diskusjoner. Det faglige temaet til diskusjon var barns medvirkning, og vi har snakket både om hvorfor det er viktig å ivareta barns medvirking og hvilke utfordringer dette kan innebære. Vi har også snakket om norsk arbeidskultur og fagforeninger. Kursdeltakerne ble også utfordret til å skrive dikt, og noen av dem ble seinere presentert på kursavslutningen. På datalab jobbet kursdeltakerne med uttaleøvelser, lytteoppgaver og testet sine norskferdigheter, og vi har hatt en quiz og lært mange navn på blomster, trær og fugler.

På tirsdag jobbet vi med sommervrimleboken og øvde på å beskrive bildene og lage historier. Vi har også hørt på en spennende debatt fra Dagsnytt 18 om krav om norskferdigheter som stilles til barnehageansatte, og i den forbindelse snakket vi om ulike måter å være språklig rollemodell på. Mange var enige i at det kan være viktig å se på andre kvaliteter og kompetanser enn korrekt uttale og grammatikk for å kunne få jobb i barnehagen. Vi avslutten dagen med oppsummering og evaluering og forberedelser til kursavslutningen som fant sted etter samlingen.

Det har vært en verdig kursavslutning, med god mat, taler, morsomme kulturelle innslag gjennomført av kursdeltakerne, og utdeling av kursbevis ved instituttlederen Mette Tollefsrud.

På veine av lærerteamet vil jeg takke

  • alle kursdeltakerne for deres innsats og engasjement;
  • veiledere og styrere i kursdeltakernes barnehager for deres støtte og hjelp;
  • alle lærerne og gjesteforelesere for deres bidrag, og
  • administrativ støtte for å hjelpe oss med alle de praktiske utfordringene.

Gratulerer med vel gjennomført kurs og lykke til videre!

Velkommen til siste samling på kurset!

Mandag, 3. og tirsdag, 4. april blir det siste samling på barnehagenorsk!

Vi skal være i Pilestredet 46, Rom P308 – der vi pleier å være.

På tirsdag, fra 15 til 17 blir det kursavslutning, der vi først skal få noen kulturinnslag og taler før kursdeltakerne får utdelt kursbevis. Kursavslutningen blir på rom P318. Vi har bestilt lett servering (wraps) og det blir kaffe/te og kake. Husk å minne deres veiledere og styrere til å bli med på kursavslutningen!

Vi gleder oss til å se dere igjen,

Aljåna, Ingvild og Eivind

Barnehagesamling i Huldebergmyra barnehage

Denne oppdateringen skulle ha vært publisert for lenge siden, men bedre sent enn aldri. Den 20. februar hadde Mirsa, Saida, Margrette & Nora en liten teaterforestilling basert på det ukrainske folkeeventyret “Skinnvotten” i oversettelse av Alf Prøysen. De hadde laget en tilpasset versjon med litt fire dyr i stedet for syv. Samlingen var også rammet inn av en rekke sanger om dyr. Gruppa viste stor evne til å samarbeide godt, de fungerte strålende som hverandres sufflører hvis noen glemte en replikk eller to. Barna koste seg underveis. Selv om “Skinnvotten” er et velkjent eventyr i norske barnehager, så er det et eventyr som er fylt med mange utfordrende lydkombinasjoner; for dyrene har jo spesielle, meningsbærende navn i eventyret, her møter vi pilemus silkehår, og vi møter friskefrosk langelår og revemor silkesvans og bamsefar Labbdiger. Det gjør at man både må huske de rare navnene, men man kan også lære seg hva det er når en mus piler av sted, og det gjelder å huske at de store føttene til bamsefar heter labber.

Vi snakket også om det å lære seg et eventyr utenat eller veldig godt, slik at man har det som sitt eget. Det gir en trygghet. Vi snakket også om at selv om eventyret kommer fra Ukraina er det i ferd med å bli en nasjonal barnehageklassiker som alle barn i Norge møter. Det kan være en fint at vi har noen felles referanserammer i en tid der veldig mye av felleskulturen stammer fra den kommersielle barnekulturen.

Det morsomste for barna var nok at de voksne kledde seg ut. Selv om bare en av damene jobbet i denne barnehagen, kjente mange igjen en av de andre fordi hun er mamma. Det gjorde setting trygg og fin. Kursdeltakerne hadde også sørget for at de lekte sammen med barna før kurslærer og veileder kom for å observere. Det var et godt grep.

Oppsummering av samling 6. og 7. mars

Vi begynte mandagen med å oppsummere arbeidet vi gjorde i forbindelse med morsmålsdagen. Da jobbet vi med leddsetninger og hvor vi plasserer setningsadverbialet. Vi snakket om forskjellen på faktabøker og emnebøker, og om tekstens litterære mønstre, om uttrykket om at mange fortellende tester kan sies å være lagd etter samme «lest». Dette ordet var ukjent for mange. Men vi fikk også tatt opp flere vanskelig ord som «ritualet» og «habitus», og «orientere» og «primær». Metaforer som og snakke om «Litteraturens jungel» var også noe helt nytt.
Gradvis beveget vi oss inn på det som var temaet for samlingen: nemlig følelser. I den forbindelse har vi jobbet inngående med adjektiv og samsvarsbøyning mellom substantiv og adjektiv. Vi gikk igjennom en grammatikk knyttet til følelser og hvilke preposisjoner vi bruker i tilknytning til følelser, for eksempel det «å være glad for» og «å være redd for», men også «å glede seg til» noe.
Så terpet vi på et dikt av André Bjerke om lille Liv som tegnet en ja-gris og en nei-gris. Vi har også lært å bruke powerpoint som hjelpemiddel og presentasjonsverktøy. Da fikk alle lese en bok av Anna Fiske om en bestemt følelse og deretter valgte studentene egne innganger for å snakke om disse følelsene – variasjonen var stor. Noen hadde diktet historier, mens andre gikk inn i det store alvoret. For noen var det en helt ny opplevelse å bruke Powerpoint, og vi fikk trosset vår sjenanse for å stå fram. Det å være «molefunken» og å «furte» var følelser som mange kjenner igjen, men som det var godt å få konkrete nye ord på.
Vi har streifet innom det å håndtere angst og sjenanse og å bli våre egne lykkessmed. På slutten av samlingen hadde vi et lite rollespill om hvordan vi best kan møte sinte og frustrerte foreldre.
Og så må vi aldri glemme livet svinger mellom det å ha griseflaks og det å gå skikkelig på trynet!

Velkommen til sjette samling!

Velkommen til sjette samling på barnehagenorsk 6. og 7. mars!

Denne gangen skal vi være i en helt annen bygning – Pilestredet 32. Bygningen ligger helt i begynnelsen av kampuset, der trikken snur til Pilestredet. For å komme fram kan dere gå av på trikkholdeplassen Frydenlund og gå tilbake nedover veien, eller gå av på trikkholdeplassen Holbergs plass og gå litt fram til krysset.

Vi skal være på rom N040_012 på mandag og N040_013 på tirsdag. I tillegg skal vi bruke datarom i Pilestredet 46 noen timer på tirsdag.

På denne samlinger blir følelser et tema. Som vanlig har vi tenkt å jobbe med ordforråd, grammatikk, bruke bildebøker og ha kommunikative øvelser.

Minnepinne

Til økten på datarommet kan det være lurt å ha med seg en minnepinne, siden dere skal lage noen presentasjoner.

Vi gleder oss til å møte dere!

Aljåna og Ingvild

Barnehagesamling i Eventyrstua barnehage

Godt forberedt til samlingen!

På onsdag denne uken var det barnehagesamling i Eventyrstua barnehage. Hatice, Nasrin og Violeta forberedt lesing med dramatisering av Bukkene Bruse på badeland. Etter oppvarming med en morsom allsang, tok Hatice boka og begynte å lese. Tre barn tok på seg rolle som de tre bukkene, Violeta hjalp dem underveis og Nasrin gjemte seg under sklia og var Trollet. Selv om det oppstod utfordringer underveis, gikk alt over alle forventninger, og barna virket fornøyde. Etter fremføringen av fortellingen, sang alle sangen om Bukkene Bruse og barna fikk ark og blyanter for å fargelegge bukkene.

 

Dramatiseringen er i gang!

Etter aktiviteten med barna diskuterte vi hva som gikk bra og hva man kunne gjøre på andre måter neste gang. Vi snakket om hvor viktig det er å kunne teksten godt for å kunne fortelle friere og formidle med mer innlevelse, og at det er viktig å passe på samspillet mellom de som fremfører og publikum. Å tenke måter å involvere og engasjere barna underveis kan være lurt å planlegge på forhånd. Vi ble enige om at litteraturformidling for barn er krevende, og det er ikke alltid lett å lese en bok på norsk for barna. Gode tips som kursdeltakerne hadde til hverandre er å bli godt kjent med boka, lese den flere ganger for seg selv, og kanskje lytte til en lydbok (eller ta opp en norskspråklig kollega som leser boka) for å øve på uttalen og setningsmelodien.

Fargelegging.

Vi snakket litt også om hvordan voksne snakker med barn når de tegner/fargelegger. Det er fort gjort å komme med vurderende kommentarer som “Du er flink!” eller “Så fint du har tegnet!”. Men en slik tilbakemelding inviterer ikke til en mer utdypende samtale. Så vi har reflektert sammen over hvordan de voksne kan vise mer hensyn og anerkjennelse til barnas kreative arbeid, f.eks. ved å spørre hva de har tegnet eller hvorfor de har valgt de fargene de har brukt på bildet.

Vi avsluttet samlingen med en kort evaluering, og kanskje noen av kursdeltakerne eller veilederne vil skrive sine kommentarer her til denne oppsummeringen og fortelle litt mer om hva de sitter igjen med etter denne barnehagesamlingen.

Tusen takk for en spennende samling i Eventyrstua barnehage!

Oppsummering fra 5. samling

Denne femte samlingen var intensiv og vi har lært masse. Hovedtemaet denne gangen var språk og språklig mangfold. Vi har snakket om arbeid med litteratur og språk i barnehagen, har utforsket ulike språk, og diskutert hvorfor det er viktig med flerspråklige perspektiv i barnehagen.

Vi har gjennomgått noen nye ord og uttrykk fra tekstene, og prøvd ut en strategi for å øke ordforråd: et tips her kan være å lære flere ord med samme stamme (substantiv, adjektiv og verb). For eksempel, lærer man ordet “avgjørende” (som er et adjektiv), kan det være greit å lære verbet “å avgjøre” og substantivet “avgjørelse” i samme slengen. Da blir ordlæringen mer effektiv!

Vi har også lært flere idiomatiske uttrykk med ordene “hodet” og “håret” og nå gjenstår det å øve på å bruke disse i hverdagen og i tekstene.

Som vanlig, jobbet vi også med grammatikk – med ordstilling i norske setninger. Da har vi lært om ordstilling i ulike typer setninger, hvordan man plasserer “riktig” i hovedsetninger og leddsetninger og hvordan man bruker direkte og indirekte spørsmål.

På mandag fikk vi besøk av Målfrid Bleka fra NAFO som fortalte om flerspråklige ressurser på nett, og det gav mange ideer til hvordan man kan bruke andre språk enn norsk i barnehagen. Disse to websidene (NAFO og Tema Morsmål) kan undersøkes videre, for her var det mye interessant! Blant ressursene som vi har sett på og utforsket, var det flerspråklige fortellinger, og det var til inspirasjon og kanskje noen vil prøve ut noe lignende i sin barnehage.

På tirsdag brukte vi mye av dagen på å utforske nettbrett og appen BookCreator for å lage en bildebok på flere språk – med lyd, tekst og bilder. Alle laget flotte digitale bøker som kan være til inspirasjon til viderearbeid i barnehagen og vise frem til barna. Det var nytt for de fleste å dikte en fortelling og da lærte vi også noe om fortellingsstruktur. De fine bøkene som ble laget på denne samlingen kan man se på oppgavesidene.

En annen kreativ oppgave på denne samlingen var å tegne sitt språkportrett. Det var helt utrolig å se hvor fargerike bildene ble der hver farge representerte et språk og vi lærte hvor mange språk vi hadde i oss!

Hele denne samlingen handlet om språkmangfold og det var nyttig å få diskutert dette temaet i forkant av morsmålsdagen. Det var mange som ikke visste om morsmålsdagen som feires 21. februar. Det ser ut at det er mer vanlig for barnehagene å feire FN-dagen, mens morsmålsdagen er det ikke så vanlig å feire/markere i barnehagene. Det syntes mange av oss er synd. På slutten av samlingen hadde vi derfor idemyldring om hvordan man kan feire morsmålsdagen i barnehagen, og da var det noen av kursdeltakerne som tok på seg roller som møteleder, referent og ordstyrer. Det var en god praktisk øvelse, og flere gode ideer som man kan ta med seg tilbake til barnehagene.

Velkommen til femte samling!

Mandag, 6. februar og tirsdag, 7. februar blir det femte samling på barnehagenorsk!

Vi skal være i P-46, 3. etasje, rom 308 på mandag og 311 på tirsdag.

På denne samlingen skal vi jobbe med flerspråklighet som tema og utforske dette temaet fra flere kreative vinkler. Vi får Målfrid Bleka fra Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO) på besøk som skal fortelle om flerspråklige ressurser som er tilgjengelig på nett på deres websider. På tirsdag vil vi utfordre dere til å lage flerspråklige bøker selv. Og vi har også tenkt å ha en bokutstilling i lunsjtiden på mandag, så husk å ta med boken som du jobbet med mellom samlingene (på morsmålet ditt eller en nyere bok på norsk).

Vi gleder til å møte dere igjen og ha to lærerike samlingsdager!

Aljåna, Ingvild og Eivind

Samling i Vestby

På mandag 31.01 var det en samling om Grønnskollingen som hadde bursdag. Edyta ledet oss gjennom fortellingens usynlige dør. Barnet vred om nøkkelen og lagde ivrige knirkelyder slik at vi kunne
træ inn i det riket der pulverheksa bor, så fikk tilhørerne glitter strødd i håret og de fikk gi varme klemmer til Suppegjøken og kråka og alle de andre kosedyrene som vi snart skulle få høre om. Edyta, Hadeel, Hossam, og Aida leste høyt fra Pulverheksa. De vekslet på å lese ved å klirre med en liten bjelle, og mens lesningen pågikk, sto de andre tre for et slags miniteater med karakterene. Selv om det var ti barn tilstede, fikk samtlige tilgang til historien på en scenisk og tredimensjonal måte. Gruppa avsluttet samlingen med en liten litterær samtale med både åpne og tilpassede spørsmål. Og barna var engasjerte og kom med kreative løsninger. For eksempel så undret de voksne seg på hvor gammel Grønnskollingen ble, for han hadde altså bursdag. Det sto ikke noe svar på dette i boka, så alle forslag var like gode, men en av ungene kom med et ganske underfundig svar da han foreslo at de kunne telle lysene på kaka som gruppa hadde laget i stand som ett av konkretene. Da barna hadde telt lysene på kaka, var det ikke lenger noen tvil – Grønnskollingen ble fem år. Etter samlinga fikk vi reflektert over hva vi hadde vært med på – og belyst flere sider ved det å lese for og med barn.

Slik opplevdes det i hvert fall for den heldig gjesten og tilskueren Ingvild, men det er kjempefint om dere fra gruppa også tilfører en liten kommentar.