Oppsummering fra 5. samling 20. april

Dagen begynte med at brannalarmen gikk og vi måtte ut i kulda. I grammatikken i dag lærte vi hvordan vi bruker preposisjonene «om», «til», og «på». Vi har lært om de ulike verbformer, «infinitiv», «presens», «fortid» og «framtid». Vi leste setninger med feil i, og rettet dem opp.  Vi fortsatt med ordstilling. Vi har snakket litt om bøker, da delte vi oss i grupper og hadde en speed-date om lesekultur i barnehagen. Vi har snakket om hvordan vi leser, hvor vi leser og når vi leser i barnehagen, og hva vi leser. Dessuten reflekterte vi over om vi ble lest for da vi var små. Senere snakket vi om hvordan vi snakker med barn om bøker.  Vi har sett en film om barnebokformidling. Boka som ble formidlet het Vulkanøya. Vi hadde observasjonsoppgave om lesestunden i filmen. Blant annet lærte vi om hvordan vi skal legge merke til om alle barna er interessert i boka vi leser.  Vi samarbeidet og la grunnlag for barnehagesamling.

Vi har også lært mange nye ord, for eksempel «å gremme seg», «litteraturens jungel», «tilværelse», «ritualer», vi har lest og vi snakket om forskjellen på en idiot og det å være dum. Dessuten fikk vi øvd oss på forskjellen på uttalen av å og ø.

Velkommen til samlingen 20. april!

Etter en lang periode er vi glade for at vi skal møtes igjen – på samlingen 20. april!

På denne samlingen skal vi jobbe med ord og grammatikk og ha fokus på barnebøker.

Husk å ta med bøkene som dere har funnet med – så lager vi bokutstilling i pausen.

Samlingen skal være samme sted som sist – Pilestredet 46 -PA 314.

Vel møtt!

Forberedelser til barnehagesamlinger i mai

Kjære kursdeltakerne!

I mai skal vi lærerne ut til barnehagene deres og møte dere på barnehagesamlinger. Nå har vi lagt ut mer informasjon om barnehagesamlingene, gruppeinndelingen og oppgaven. Gå inn under “Samlinger” og sjekk informasjonen som ligger under “Barnehagesamling”. Vi håper at dere får tid nå før neste samling til å tenke litt på oppgaven, kanskje ta kontakt med noen i gruppen og begynne å forberede dere til barnehagesamlingen.

På neste samling 20. april skal vi også sette av litt tid til at dere kan jobbe sammen i gruppene og forberede dere.

Oppsummering fra fjerde samling

Det har vært en lærerik samling i dag.

Vi begynte dagen med å leke. Da lekte vi blant annet “bro bro brille” og rollelek. Vi snakket også om voksenrollen i leken og hvordan voksne kan utvikle, støtte og beskytte barns lek. Leken er viktig for barns sosialisering og språkutvikling.

Vi har lært mye om ordstilling i hovedsetninger og leddsetninger, blant annet hvor “ikke” skal stå, foran verbet eller etter verbet.

På datarommet så vi en film om butikklek, og om hvordan tospråklige kunne støtte barna i leken. Vi svarte på noen skriveoppgaver til filmen.

Vi har også jobbet med nye ord og uttrykk i dag.

Velkommen til fjerde samling!

Fjerde samling på kurset blir 16. mars, som vanlig kl.9 – 15.30. Samme bygning som sist, Pilestredet 46, rom PA 304.

På denne samlingen skal vi jobbe videre med tema lek, vi skal leke, synge og gjøre noen spennende oppgaver, både om faglige temaer, grammatikk og på datarommet.

Velkommen skal dere være!

Oppsummering fra tredje samling

I dag begynte vi med et kvad og fortsatt med å snakke om morsmålsdagen og så på bilder og tekstene om morsmålsdagen på facebooksiden vår.
Etter det diskuterte vi ulike ukjente ord og uttrykk som kursdeltakerne samlet mellom samlingene.
Vi har fått god forklaring på forskjellen mellom “ord” og “begrep”.
Det overordnede temaet for denne samlingen var barns lek. Blant annet snakket vi om ulike typer lek (for eksempel rollelek, konstruksjonslek, regelstyrt lek, samlelek og fysisk lek eller sansemotorisk lek).
I dag har vi lært nye ord gjennom artikkelen om barns lek.
Vi har hatt mange gruppeoppgaver på denne samlingen.
I dag har vi snakket om protoord – det er barnas egne ord, det vil si ordlignende lyder barna bruker før de lærer å si de ordentlige ordene.
Vi fikk kunnskap om voksenrolle i lek gjennom å lese praksisfortellinger. Da snakket vi også om hva praksisfortelling er og ulike måter å skrive en praksisfortelling på, for eksempel med direkte og indirekte tale og ulike verbformer (presens og preteritum).
Vi beskrev forskjellige situasjoner på to bilder: om lek og aktiviteter ute om våren og om vinteren. Da lærte vi mange nye ord – for eksempel drage, huske, å skli, osv.

Vi lærte i dag litt mer grammatikk: vi jobbet med oppgaven fra forrige uke der vi laget setninger med ord i ulike ordklasser – verb, substantiv og adjektiv.

Vi hadde avslutning med en samlingsstund. Vi har sunget og trommet med hendene i dag. Nourzin synes det var gøy å se hvor engasjerte alle var med å synge Bukkene Bruse sangen.

Det var en god stemning i klasserommet og alle hadde det gøy!

Velkommen til tredje samling!

Nå er det endelig vår og 2. mars blir det tredje samling på kurset!

På denne samlingen skal vi snakke mye om barns lek, og vi håper dere lærer mange nye ord om dette temaet. Det blir som vanlig også en grammatikkøkt og dere får også jobbe på data.

Vi gleder oss til å se dere igjen, denne gangen på rom PA 311 i Pilestredet 46 (samme bygning som sist).

Aljåna og Ingvild

Oppsummering fra andre samling

Oppsummering av andre samling

Vi begynte å presentere oss med en navnesang. Så hadde vi en diktat. Vi lærte om kort og lang vokal, slik at vi vet forskjell på baken og bakken, på naken og nakken.
En fisk til LunaVi har lest en bok også, En fisk til Luna som er en bildebok. Etterpå diskuterte vi boka. Den handlet om omsorg og ensomhet. Vi analyserte boka, og fikk mange nye tanker om den. Det kan være forskjellig hvordan lesere forstår en bok. Vi lærte hvordan man leser bok for andre, og så fikk vi se en film om boka. Så fikk vi høre om Det flerspråklige bibliotek, og appen Norwegian Pronunciation.
Vi lærte om verb, substantiv og adjektiv i dag. Vi har også gjentatt mange nye ord, for eksempel sprekke, sveve, gli, i bur, skumringstimen, vippe, snø i baken.
Vi hadde en diskusjon om hvordan det gikk med oppgavene mellom samlinger.
På datarommet så vi en film om morsmålsdagen i fjor. Vi lærte at morsmålsdagen er 21. februar. Så skrev vi det vi følte om morsmålet vårt.

På slutten var det to damer som presenterte to sanger med konkreter for oss. Sangene het Lillegutt kan tromme og Hvor bor du, lille rotte.

Velkommen til andre samling!

Hei alle kursdeltakerne på Barnehagenorsk 2018!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til andre samling 16. februar, kl.9 – 15.30. Vi skal være i samme bygning, Pilestredet 46, rom PA314.

På denne samlingen skal vi snakke om oppgavene dere har gjort i barnehagene, lese bildebøker, jobbe med grammatikk og fagtekster, synge og forberede oss til morsmålsdagen som er i neste uke (21. februar).

ae17_NB-MMD18_fb-max-21februar-love

Vi gleder oss til å møte alle dere igjen!

Aljåna, Kari og Ingvild