Oppsummering fra samling 15

Vi begynte dagen med å jobbe med noen nye ord og uttrykk som for eksempel departement og arrangement (som uttales litt franskaktig), gjelde, å omgå, i samsvar med og i sammenheng med – det var ikke lett å finne ut forskjellen på disse to.

Videre tok Eivind Karlsson over og vi snakket om møter og møteledelse. Vi øvde på å møteledelse, hvordan man rekker opp hånda, tar ordet eller ber om ordet. Det var mange nye ord og uttrykk knyttet til møteledelse også: bemerkning, har noen kommentar? enestående, protokoll, referat, og mange andre.

Vi har også sang en sang (om møteledelse) om gode møter med Musevisa som melodi. Vi så på en film om Supperåd som ikke var så lett å forstå, siden det var litt for mye typisk norsk humor:

På slutten av dagen har vi snakket om forberedelsene til kursavslutningen.

For å få kursbevis må alle levere følgende innen 30. november:

1) Kartleggingsskjemaet som du fyller ut sammen med veilederen din: Ta utgangspunkt i kartleggingsskjemaet som du fylte ut og gå gjennom skjemaet sammen med veilederen en gang til. Fyll ut punktene under «Etter kurset, hva kan jeg nå» sammen med veilederen din. NB: Pass på å ha kopi av skjemaet til deg selv og veilederen.

2) En tekst om egen språklæring: Skriv en kort tekst der du oppsummerer hva du har lært på dette kurset og hvordan du har tenkt å fortsette å lære norsk i tiden fremover i barnehagen og ellers (ca. 1-2 sider).

3) 3 tekster som du skrev på kurset i originalversjon og bearbeidet versjon.

Oppsummering fra Samling 14 Tema foreldrerolle.

Vi har snakket om foreldrekaffe og hvordan barnehagen samarbeider med foreldre på forskjellige måter. Til å begynne med hadde vi en speed-dating om hva foreldrene snakker om ved henting og levering. Dessuten har vi vært på datarommet, der hadde vi diktat, og skrev en invitasjon til et foreldrearrangement. Vi har lært litt om hvordan vi kan skrive ukeplan og månedsbrev. Det var svært nyttig med et lite  rollespill som ga oss mulighet til å øve på hvordan vi kan håndtere vanskelige situasjoner og urimelige foreldre på en profesjonell og rolig måte. For eksempel hvordan man kan hvis foreldrene klager at barnehagen ikke sier ifra hvis barnet skader seg. Noen nyttig fraser her for å håndtere slike situasjoner var for eksempel: “Tusen  takk for innspill”, “Jeg vil gjerne drøfte din bekymring med pedagogisk leder/resten av personalet.”  Vi har også jobbet med grammatikk med bestemt og ubestemtform av adjektiv og substantiv. Vi har spilt Alias med en grammatisk vri. Og vi øvde på noen oppgaver på å bruke substantiv og adjektiv riktig når man skriver bildene i bok. Det var moro å synge sanger med bevegelser. Noen hadde også presentasjoner, de var nervøse og synes det var skummelt. De var sjenerte, men ble lykkelige da det var over. God helg!

Samling 13

I dag begynner vi rett og slett med slutten, for  det var kjempefint med presentasjoner, så morsomt og spennende. Men det var også veldig deilig å bli ferdig med presentasjonene, for flere av kursdeltakerne var nervøse og hadde lampefeber. På datarommet jobbet vi med våre egne presentasjoner, og ikke minst om det å bruke verktøyet Powerpoint. Å se resultatet var noe som gjorde oss stolte. Kanskje blir vi mindre redde for å gjøre det igjen. Mange studenter var veldig flinke og godt forberedt. Temaet om barns følelser oppleves som særdeles viktig, og det fruktbart at voksenrollen kom fram. Å få litt innsikt i hvordan forskjellige barn kan uttrykke følelsene sine, er relevant. Gjennom arbeidet med følelser har vi lært mye om adjektiv. Vi har fått mye veiledning på hvordan vi skal presentere foran publikum. Ingvild fortalte om hva hun gjorde en gang da hun var nervøs. Vi har lært også om hvordan vi kan planlegge en presentasjon ved å tenke på  hvordan vi kan inspirerer, kommuniser og være faglige.  Med noen slike tanker i bakhodet, var det utfordrende å å øve på det å kommunisere, det å finne kontakten med publikum. Vi lærte mange nye ord, blant annet om typer redsel, som det å være mørkeredd, ha sceneskrekk eller tannlegeskrekk og høydeskrekk eller fobi. Og vi lærte at en huleboer er en som holder seg for seg selv, og kan brukes som en metafor på de barna som er så sjenerte at de ikke kommer ut av skallet sitt.

Men før presentasjonene gjorde vi også noen andre ting. Vi  begynte faktisk dagen med vi med oppgaver om følelser i ulike ordklasser. Det har vært et skikkelig samarbeid om grammatikken, for den var vanskelig. Vi diskuterte om utfordrende barn eller barn som vi opplever som utfordrende i små grupper.

Helt helt på tampen av dagen avsluttet vi med en morsom og bevegelsesrik kyllingsang! God helg!

Oppsummering av samling 12

Vi startet dagen med litt verbtrim og øvde på uregelmessige verb. Vi laget små grupper og jobbet sammen for å oversette de uregelmessige verbene til morsmålet. Vanja fikk vondt i hodet av dette – det var litt for mye.

Vi har snakket mye om følelser i dag som å være redd, sint, glad og lei seg. Her var det mange nye ord og uttrykk, for eksempel sint som en tyrk.  Vi har lest og diskutert en tekst som handler om følelser – hvordan man tar barnas følelser på alvor.

Vi har jobbet med grammatikk og bøyning av adjektiv. Vi repeterte hva adjektiv var – det er ord som beskriver ting eller personer. Og vi har øvd på å finne adjektiv i en setning. Vi har sunget en fin sang om kjoler i ulike farger og gjort noen adjektivoppgaver for å forstå hvordan man bøyer adjektivene i tall og kjønn og hvordan formene endres.

Vi fortsatte å utforske og diskuterte om følelser i bøkene skrevet av Anna Fiske. På datarommet har vi lært hvordan man lager Power Point presentasjon. For mange var det aller første gang de jobbet med å lage presentasjoner, noen var litt mer kjente med dette verktøyet. På slutten fikk vi noe forklaring på hvordan vi skal jobbe med leksene til neste gang.

Vi avsluttet samlingen med at Hayat lærte oss alle en bevegelsesregle “Vi skal ut på bjørnejakt”.

Vi har lært mye i dag. Alle savnet Kari!

Oppsummering fra samling 7.september

I dag morges var det veldig morsomt og kaotisk å finne fram. Vi måtte inn gjennom en café og vi hadde knapt satt oss før vi måtte bytte rom. Da vi endelig fikk et nytt rom, var det gøy å lage plakater som ga informasjon til foreldrene om sykdom. Vi har snakket om mange forskjellige barnesykdommer, typiske symptomer og bivirkninger. Dessuten laget vi en liste med de sykdommene som er vanligst i barnehagen. På datarommet jobbet vi med grammatikk og verb, da særlig med uregelmessige verb. Vi leste i rammeplanen om barns medvirkning. I den forbindelse diskuterte vi at barna både kroppslig og språklig kan gi uttrykk for hvordan de har det. Da snakket vi også om hva barna kan bestemme og hva de ikke kan bestemme. Vi utvekslet forskjellige erfaring fra barnehager. Vi har også sett en film om barnas samtaler med voksne. Gode samtaler er viktig for barnas medvirkning, man må lytte og spørre for å skape en god samtale. Å skille mellom utvekslingstonen og undervisningstonen er vesentlig når man snakker med barn. På slutten sang vi flere tulleversjoner av «Bæ-bæ lille lam.»

Tusen takk for en fin samling,

Oppsummering fra samling 9 + 10

  • Det var koselig å være på samling igjen etter sommerferien, og fint å se de andre igjen! De fleste var her.
  • Vi snakket om sommerturen, og jobbet med sommer-ord. Det har vært lærerikt å lære nye ord fra turene vi tok. Vi ble delt i grupper, og hadde en ordkonkurranse. Da lærte vi også mange nye ord.
  • Vi jobba også med en ny app som heter book creator, og vi prøvde å skrive vår egen bok. Noen brukte faktisk ipad for første gang.
  • Vi hadde en grammatikktime der vi repeterte verbformer som de fleste kunne litt om fra før. Det var en veldig morsom grammatikktime der vi lærte gjennom sang. Sangen kan vi bruke sammen med barna.
  • Vi hørte på mange forskjellige eventyr som kursdeltakerne hadde laget.
  • Til slutt sang vi en sang med ko-ko, og noen følte seg litt ko-ko.
  • Snipp snapp snute, så var fredagen ute…..

Samlinger i høst, en oppdatering.

Hei alle sammen, håper dere har hatt en fin sommer. Nå er det ikke så lenge til vi møtes igjen. Kan dere notere datoene for samlingene nå i  høst? Husk at samlingene varer fra 09.00-15.30 og at vi forventer at dere setter av hele dagen til kursdeltakelse. Vi gleder oss til å se dere snart!
S10 – Uke 34

Dato:  24.08

S11 – Uke 36

Dato: 07.09

S12 – Uke 38

21.09

S13 – Uke 40

Dato: 05.10

S14 – Uke 43

Dato: 26.10

S15 – Uke 45

Dato: 09.11

S16 Uke 48

Dato: 30.11

S17

Dato: 07.12

Veiledersamling

Dato: 24.09

Oppsummering fra samling 8

Vi begynte dagen med en veldig energisk sang som mange ikke kjente fra før. Kraivalee var flink til å danse!

Vi har snakket om kommunikasjon under måltidet og har lært nye ord som stod i matoppskrifter på facebook, om kjøkkenutstyr og navn på ulike matvarer, for eksempel strimle, å strø, gylne, osv. Vi har jobbet i grupper og har sett på hvilke verbformer som brukes i ulike samtaletemaer ved måltidet. Da har vi oppdaget litt forskjellige verbformer – presens, infinitiv, imperativ, fortid og framtid. Vi har også lært litt om passiv.

Vi hørte på første episode av hørespillet “Matilda” som alle skal høre fortsettelsen av i sommerferien. Familien til Matilda sier stygge ting til henne, for eksempel kaller de henne en blemme, krapyl og avskum, og sier “hold snavla di” (som betyr “hold kjeft”). Det var også andre sommeroppgaver som alle har fått – noen felles og noen individuelle.

Vi avsluttet med noen sommersanger! 🙂

Nå er det sommerferie og vi møtes igjen til samling 24. august!

Velkommen til 8. samling!

Vi ønsker dere velkommen til åttende samling på kurset Barnehagenorsk – 8. juni!

Det er siste samling før sommerferien, og vi skal ha det moro både med grammatikk, matprat og sommersanger. Vi deler også ut sommeroppgavene til hver av dere.

Vi sees på rom 46 -PA 314!

Hilsen Aljåna og Ingvild